Zaanstreek

Voorzitter afdeling Zaanstreek

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Over het hele land verspreid telt Humanitas meer dan 80 afdelingen. Eén ervan is Humanitas Zaanstreek. Voor deze afdeling zoeken wij een bestuursvoorzitter.

WIJ VRAGEN:

 • Betrokkenheid met het werkterrein “welzijn en zorg”.
 • Kunnen denken in strategische kaders.
 • Samenleving kennen.
 • Doelstelling en karakter van Humanitas warm hart toedragen.

SPECIFIEKE TAKEN:

 • Goede vertegenwoordiger van de afdeling naar buiten toe.
 • Vertegenwoordigt de afdeling op vergaderingen van het district en hoofdbestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde algemene beleid.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde strategisch beleidsplan van de afdeling.
 • Heeft een grote politieke “antenne”.
 • Leidt de vergaderingen op een prettige, efficiënte wijze.
 • Is in staat de bestuursleden op een goede wijze “hun rol te laten spelen”.
 • Is in staat de bestuursleden optimaal te laten samenwerken.
 • Ziet er op toe dat alle bestuursleden dezelfde doelstellingen nastreven.

SPECIFIEKE COMPETENTIES:

 • Groot inlevingsvermogen.
 • Stimulator
 • Kunnen verduidelijken van verschillen in standpunten (these en antithese) en daaruit synthese kunnen formuleren.
 • Politieke of andere ervaring in het leiden/begeleiden van processen.
 • Onderscheid kunnen maken tussen proces en inhoud.

WIJ BIEDEN:

 • zinvol en interessant werk
 • een onkostenregeling, verzekering en functiegerichte deskundigheidsbevordering.
 • een cursus ‘Besturen bij Humanitas’.
 • Activiteiten afdeling Zaanstreek 

Op dit moment lopen er diverse projecten bij Humanitas Zaanstreek, zoals het voorleesproject, thuisadministratie, vriendschappelijk huisbezoek en kindervakantieweken. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

De komende periode wil Humanitas Zaanstreek ook nieuwe projecten starten. Zoals ‘Begeleide omgangsregeling’ (BOR), waarbij vrijwilligers gescheiden ouders helpen om, in het belang van het kind, tot een goede omgangsregeling te komen. Ook staat het project ‘Activerend Huisbezoek’ op de agenda. Vrijwilligers bezoeken ouderen niet alleen om hen gezelschap te houden, maar ze werken met hen aan gezamenlijk gestelde doelen die dat plezieriger en gemakkelijker bestaan met meer vooruitzichten dichterbij brengen.

Voor aanmelding en verdere informatie: Frans Duivenvoorden (secretaris), 
Tel 075 616 83 56, e-mail: zaanstreek@humanitas.nl

Terug naar overzicht