Zaanstreek

Vrijwillige medewerker Kindervakantieweken

Wij zoeken voor dit project Kindervakantieweken een medewerker die de co√∂rdinator wil ondersteunen bij de PR, de werving en intakegesprekken van kinderen die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen tijdens de zomer. Humanitas organiseert kindervakantieweken voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Met de Humanitas Kindervakantieweken kan het kind toch op vakantie. 

Het project Humanitas Kindervakantieweken heeft het keurmerk van het Steunpunt Kindervakanties. Ook i 2017 is het keurmerk weer toegekend. 

Aanmelden kun je bij Frans van Duivenvoorden: 0622540187 of zaanstreek@humanitas.nl

Terug naar overzicht