Nieuwe Coördinator Kindervakantieweken

Nieuwe Coördinator voor het project Kindervakantieweken van Humanitas gezocht!

Wij zoeken voor ons project Kindervakantieweken een nieuwe coördinator die tezamen met enkele ervaren intakers dit project wil leiden. De taken bestaan uit werving van kinderen, het verzorgen van de PR en de communicatie met verwijzers, vooral jeugdzorginstellingen en scholen, het doen van intakegesprekken met de kinderen en hun ouders, ondersteuning bij de voorbereiding van de kinderen en hun ouders op de vakantieweek. Humanitas organiseert kindervakantieweken voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het betreft kinderen die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen tijdens de zomervakantie. Met de Humanitas Kindervakantieweken kan het kind toch op vakantie.

De Humanitas Kindervakantieweken hebben het keurmerk van het Steunpunt Kindervakanties. Ook in 2018 is dit keurmerk weer toegekend.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de secretaris van de afdeling Zaanstreek, Frans Duivenvoorden. Tel. 06-22540187. E-mail:

zaanstreek@humanitas.nl

 

Verdere informatie op de website van Humanitas Zaanstreek:

www.humanitas.nl/afdeling/zaanstreek

Terug naar overzicht