Welkom op de Website Humanitas Zeeland

Welkom op de webpagina van Humanitas Zeeland.

Door vrijwillige inzet is het mogelijk om mensen gratis in Zeeland te ondersteunen die hulp nodig hebben. Hulp is altijd vraaggericht en kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden.

CONTACT

Zeeuwse activiteiten

Maatjes LVB

Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Maar sommigen kost het meer moeite om zelf die contacten te vinden, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking.

Vriendschappelijk Huisbezoek

Behoefte aan vriendschap, iemand om thuis mee te praten? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n gedachten, ervaringen en verhalen met iemand wil delen.

Home Start

Home-Start is praktische opvoedingsondersteuning voor ouders die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Home-Start actief op Walcheren.

Thuisadministratie

Vrijwilligers helpen om weer systeem aan te brengen in de papierwinkel, de financiële administratie weer op orde te brengen.

Zeeuwse activiteiten

Kinderkamp Zeeland

Het Humanitas Kinderkamp Zeeland is voor Zeeuwse kinderen en jongeren, in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar, die vanwege de thuissituatie niet of nauwelijks op vakantie kunnen of gaan.

Actie Frisse Lucht

Stichting Humanitas Rotterdam en Humanitas Zeeland zorgen ervoor dat deze kinderen een zorgeloze week kunnen hebben bij gastgezinnen in Zeeland.

Get a Grip

Een project waar (jonge) vrijwilligers andere jongeren naar financiële zelfredzaamheid helpen. Jongeren ervaren financiële problemen met betaalmogelijkheden en andere verleidingen .

Succesvol Terugkeren

Ondersteuning aan ex-gedetineerden om jou je leven weer in te richten. Want na je detentie komt er meteen veel op je af op het gebied van wonen, werken en contacten.