Thuisadministratie

Veel mensen vinden het moeilijk om hun financiële administratie in te richten en te onderhouden. Door het ontbreken van financieel overzicht kunnen betalingsachterstanden ongemerkt risicovolle schulden worden.

Dat levert soms een schoenendoos op vol ongeopende bank-en giro afschriften, onbetaalde rekeningen en mogelijk schulden die helemaal niet nodig zijn.

In maximaal één jaar weer administratief op orde

Wij bieden praktische hulp. Vrijwilligers helpen om weer systeem aan te brengen in de papierwinkel, de financiële administratie weer op orde te brengen en binnen maximaal één jaar opnieuw het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te vinden. Humanitas Zeeland biedt thuisadministratie aan in de Oosterschelderegio en op Walcheren.

Permanente ondersteuning

Thuisadministratie Walcheren biedt bovendien de mogelijkheid tot langdurige ondersteuning als het door omstandigheden niet lukt om de administratie helemaal zelfstandig te voeren. Permanente ondersteuning is soms nodig om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan. Vrijwilligers brengen gemiddeld wekelijks een bezoek om samen de post door te nemen en als dat nodig is te helpen bij het ondernemen van actie. Dit is een langdurige verbintenis en vraagt een ander soort betrokkenheid van vrijwilligers dan degenen die binnen een jaar cliënten de administratie zelfstandig laten verzorgen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze coördinatoren.