Home-Start Walcheren

Home-Start biedt opvoedingsondersteuning aan ouders met jonge kinderen.

Wekelijks worden zij thuis bezocht door ervaren vrijwilligers. Vrijwilligers geven ondersteuning, vriendschap en praktische hulp aan opvoeders. Basis voor deze ondersteuning is vertrouwen in elkaar.

Wat is Home-Start?

Home-Start is praktische opvoedingsondersteuning voor ouders die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Getrainde vrijwilligers met opvoedervaring bieden een luisterend oor en ondersteunen de ouders op basis van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. In Zeeland is Home-Start actief in Walcheren.

Dit doet de coördinator

De Home-Start coördinator zorgt ervoor dat gezinnen en verwijzers Home-Start kunnen vinden. Ook werft, traint en begeleidt deze coördinator de Home-Start vrijwilligers. Op haar beurt krijgt de coördinator weer ondersteuning en begeleiding van de Home-Start ondersteuners.

Vrijwilliger worden

Een Home-Start vrijwilliger wordt als volgt omschreven: "een vrijwilliger die goed op zijn/haar handen kan zitten. Die goed kan luisteren, open staat, warmte biedt en 1 dagdeel per week beschikbaar is. De vrijwilliger heeft opvoedervaring, hetzij door het grootbrengen van eigen kinderen of door professionele ervaring."

Nadat je je als vrijwilliger hebt aangemeld, volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator. In dat gesprek komt de werkwijze van Home-Start aan de orde, je motivatie, wensen en achtergrond. Bovendien is de vrijwilliger bereid een Verklaring omtrent gedrag aan te vragen en de basistraining te volgen. Deze training wordt in principe twee keer per jaar gegeven. Hierna volgt de definitieve aanname en vanaf dat moment kan de vrijwilliger worden gekoppeld aan een gezin.

Interesse in dit boeiende werk?

Neem dan contact op voor meer informatie of antwoord op uw vragen.