Zeeland

Succesvol Terugkeren

Humanitas Zeeland is in 2015 gestart met het project Succesvol Terugkeren voor gedetineerden in penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg.

Eigen kracht

Daar is een Re-IntegratieCentrum (RIC) voor gedetineerden ingericht. Zij kunnen er zich voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Vrijwilligers van Humanitas gaan ze daarbij ondersteunen.Jaarlijks keren ruim 30.000 gedetineerden terug in de maatschappij. Vaak staan zij met lege handen: Zij hebben geen huis, zorgverzekering of inkomen. Om te voorkomen dat gedetineerden opnieuw de fout in gaan, zijn in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland reïntegratiecentra opgericht om gedetineerden voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Nu ook in Torentijd in Middelburg. Van gedetineerden wordt verwacht dat zij zich op eigen kracht voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. En dat zij hun zaken zelfstandig weten te regelen. In het RIC krijgen gedetineerden ondersteuning en begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers van Humanitas Zeeland. Zij helpen door bijvoorbeeld mee te kijken bij het inschrijven bij een woningbouwvereniging, zoeken naar werk of bij het inventariseren van schulden.

In het nieuwe project Succesvol Terugkeren zijn vrijwillig reïntegratiecoaches beschikbaar. Zij worden begeleid door de projectcoördinator. Voordat de reïntegratiecoaches aan de slag gaan is uitgebreid gekeken naar hun achtergrond, motivatie en vaardigheden. Ook hebben ze een training gehad over de gevangenis, veiligheid en het werken met gedetineerden. De coaches staan in het RIC niet alleen voor. Er zijn altijd medewerkers van Torentijd aanwezig om ze bij te staan.