Kind aan huis Zoetermeer

Wij zijn er voor gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar, waarvan de ouder of ouders overbelast zijn.

Kind aan Huis: ademruimte, ontwikkeling en balans voor ouder(s)
Het aanbod van Kind aan Huis wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door Humanitas Zoetermeer.

De vrijwilligers van Kind aan Huis vangen kinderen op als dit voor de ouders door omstandigheden tijdelijk niet meer lukt. De vrijwilligers doen de opvang bij het gezin thuis, in de vertrouwde omgeving van het kind. Of de vrijwilliger neemt het kind maximaal één dagdeel per week mee naar zijn of haar eigen huis. Een ‘wenperiode’ is cruciaal, zodat er ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de ouder(s)/kind(eren). Tijdens de ondersteuning krijgt de ouder de mogelijkheid om beter in zijn of haar energie te komen. Daarnaast wordt aan het kind de kans gegeven om even uit de thuissituatie te zijn. Iedereen krijgt de mogelijkheid om ‘even op adem te komen’. De ondersteuning is vraaggericht en wordt afhankelijk van de behoefte van de ouder(s) ingezet.

Een voorwaarde voor de inzet van Kind aan Huis is dat er andere ondersteunende- of hulpverlenende partijen betrokken zijn in het gezin. We willen dat ons aanbod beschikbaar is voor de gezinnen die het hard nodig hebben. Onze ondersteuning is tijdelijk en maximaal één jaar. We willen dat ouder(s) het daarna weer zelf kunnen en niet afhankelijk worden van de vrijwilliger.

Kind aan Huis kan bijvoorbeeld ingezet worden als:

  • aanvulling op een sociaal medische indicatie voor de kinderopvang;
  • een ouder naar een behandeling moet (bijvoorbeeld therapie bij een psycholoog);
  • er geen (steunend) sociaal netwerk is;
  • er sprake is geweest van een moeilijke periode in het gezin.

Ook kan onze vrijwilliger de ouder(s) ontlasten als er sprake is van:

  • een psychische aandoening;
  • een (lichte) fysieke/geestelijke beperking van het kind;
  • fysieke beperkingen van de ouder(s).


Praktisch
De vrijwilligers van Humanitas worden ondersteund door professionals. Wanneer de uitdagingen in een gezin te groot worden, kan je (in overleg) worden doorverwezen naar de professionele hulpverlening. Er zijn geen kosten aan de hulp van Humanitas verbonden.

Kind aan Huis is onderdeel van Home-Start Zoetermeer. Meer informatie over onze werkwijze vind je hier.


Vrijwilliger worden?
Wij zijn voor Kind aan Huis altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Kijk hier voor de actuele vacatures.

Coördinatoren

Nina Koper
E-mail: n.koper@humanitas.nl 
Tel: 06-13404839

Maaike van Zundert
Telefoon: 06-39608861
E-mail: m.vanzundert@humanitas.nl

Wervingsactie Humanitas Zoetermeer en Jong Perspectief

Op 15 juni 2017 hebben Jong Perspectief en Humanitas Zoetermeer via YouTube een gezamenlijk filmpje gelanceerd om vrijwilligers te werven. Dit filmpje is gemaakt om mensen te enthousiasmeren voor het werk van vrijwilligers bij de diverse activiteiten die beide organisaties gratis aanbieden aan jongeren en gezinnen in Zoetermeer en omgeving.

//www.youtube-nocookie.com/embed/J2iRsLHQ9RA