Advocate Linda Elbertse houdt interessante lezing bij Humanitas

Op dinsdagavond 17 november vond in het gebouw van de Rabobank een interessante thema-avond van Thuisadministratie plaats. Tegen de vijftig aanwezigen, voornamelijk coördinatoren en vrijwilligers van het project, waren op deze avond afgekomen. Naast de laatste ontwikkelingen rondom hun eigen project, hield advocate Linda Elbertse een interessante presentatie over de verschillen tussen een beschermingsbewindvoerder en een bewindvoerder WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

De avond werd geopend door Cees van Stijn, coördinator van Humanitas Zoetermeer. Hij bedankte Rabobank voor de gastvrijheid en enkele speciale gasten voor hun aanwezigheid, waaronder vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer en de Rabobank. Hierna ging hij in op het project Thuisadministratie, dat binnen Humanitas Zoetermeer in de lift zit. Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, maar het percentage aangemelde deelnemers dat geholpen kan worden is wegens een betere toetsing op onder meer leerbaarheid en motivatie aanzienlijk toegenomen. Waar in 2014 zo’n 69% van de aangemelde deelnemers ook daadwerkelijk geholpen werd, is dat percentage afgelopen jaar opgelopen tot 85%. Deze deelnemers worden binnen een maand gekoppeld aan een vrijwilliger die orde schept in de administratieve en financiële chaos die is ontstaan.

Twee vrijwilligers die zich al vijf jaar lang inzetten voor Humanitas Thuisadministratie werden in het zonnetje gezet. Leo Wubben was niet aanwezig, maar René Langeveld kreeg uit handen van Marleen Teunissen, de voorzitter van Humanitas, een certificaat uitgereikt. “Het contact met mensen en het zien dat mensen ook zelf iets willen veranderen vind ik het leukste aan mijn werk,” aldus de vrijwilliger, die op 1 september vijf jaar werkzaam was voor Humanitas Zoetermeer.

Na de ontwikkelingen bij Humanitas Thuisadministratie, werd het woord gegeven aan Linda Elbertse, advocate in Schiedam bij Advocatenkantoor Berkouwer/Advocatenkantoor Elbertse. Zij was uitgenodigd om een presentatie te houden over het verschil tussen de beschermingsbewindvoerder en de bewindvoerder WSNP.

“Een beschermingsbewindvoerder doet niet zoveel als men mag verwachten,” aldus de advocate. “Ze doen niet de administratie voor iemand en houden zich minimaal bezig met afbetalingen. Wel betalen ze de vaste lasten en maken ze het leefgeld over. Hun voornaamste taak bestaat eruit om ervoor te zorgen dat de schulden niet verergeren.” De wet schrijft ook weinig verplichtingen voor en ook de voor professionele beschermingsbewindvoerders geringe beloning nodigt niet uit tot meer actie. “Zeker als we uitgaan van een lage schatting van € 40,00 per uur die je normaal gesproken zou moeten verdienen om in je verdere kosten te voorzien. Dan heb je al weinig uren om de verplichte taken als beschermingsbewindvoerder uit te voeren. Er zijn ook geen concrete opleidingseisen, in principe kan vrijwel iedereen optreden als beschermingsbewindvoerder.”

Dit in tegenstelling tot de bewindvoerder WSNP, die in een schuldhulpverleningstraject voornamelijk de belangen van de schuldeisers behartigt. Deze wordt benoemd door de rechter, over het algemeen alleen bij een problematische schuldenlast van schulden die ouder zijn dan twee jaar. “De bewindvoerder WSNP controleert de schulden en ziet erop toe dat er geen nieuwe schulden ontstaan,” legt Linda Elbertse uit. “De beloning voor de bewindvoerder WSNP is niet per definitie hoger. Die wordt wel betaald uit de boedel, in tegenstelling tot de beloning voor de beschermingsbewindvoerder, dus uiteindelijk is het de schuldeiser die het salaris betaalt.”

“Zo’n 75% van de werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder doen wij ook,” merkt Cees van Stijn na de interessante uiteenzetting op. De aanwezige vrijwilligers van Humanitas Zoetermeer en de gemeentevertegenwoordigers, die met dezelfde materie in hun werk regelmatig te maken hebben, toonden zich dan ook zeer betrokken bij het verhaal van de ervaren advocate. “De grote hoeveelheid vragen bewijst dan ook het belang van deze presentatie.” En dus heeft Humanitas Thuisadministratie opnieuw de spijker op de kop geslagen met deze interessante thema-avond.

Voor meer informatie over Humanitas Thuisadministratie, deelname aan het project of om vrijwilliger te worden, kunt u contact opnemen met coördinator Cees van Stijn (06-35115527 of ceesvanstijn@humanitaszoetermeer.nl).

Terug naar het nieuwsoverzicht