Geslaagde conferentie Humanitas Zoetermeer

Niet alleen verschillende activiteiten, ook de afdeling zelf heeft een jubileum te vieren. Woensdag 7 december kwamen vertegenwoordigers van maar liefst 37 organisaties bijeen in het Rabobank-gebouw voor een speciale conferentie, die in het teken stond van samenwerking en het 45-jarig bestaan van Humanitas in Zoetermeer.

Tegen half vier vulde de zaal zich met vele genodigden, die door vrijwilligers van Stichting Piëzo een kopje koffie of thee werden aangeboden. Vanwege drukte bij de Rabobank en de daarbij behorende parkeerproblemen hadden veel belangstellenden vertraging, waardoor helaas niet iedereen de start van de conferentie kon meemaken. Om het programma niet te lang te laten uitlopen, werd besloten om wel vast te beginnen.

“Mooi dat u op onze verjaardag in zo’n grote getale aanwezig bent,” opende voorzitter Marleen Teunissen de conferentie. “Sommige dingen kan je plannen, zoals het programma van vandaag. Andere dingen zijn toeval, zoals dat het vandaag de Nationale Vrijwilligersdag is.” Ze was blij verrast dat ruim tachtig mensen van 37 verschillende organisaties op de uitnodiging waren ingegaan. “Vandaag staat in het teken van samenwerken, volgens de Van Dale ‘in onderling overleg werken’. In de praktijk is het veel meer dan dat, namelijk samen iets moois bereiken door de krachten te bundelen. Het mooiste cadeau voor ons jubileum zal dan ook zijn als we kunnen kijken hoe we elkaar kunnen versterken.”

 

Vervolgens kwam Peter van der Wel aan het woord. Met zijn boeiende presentatie ‘De toekomst is al begonnen’ nam hij alle aanwezigen mee terug en vooruit in de tijd. “Om vooruit te kijken, moet je eerst terugkijken,” aldus de futuroloog, die al meerdere boeken over de toekomst op zijn naam heeft staan. “Om een voorspelling te kunnen doen, zal je je er namelijk bewust van moeten zijn dat de ontwikkeling steeds sneller gaat.”

Peter van der Wel verwacht dat over tien jaar robots de maatschappij zullen beheersen. “Ze zullen onze virtuele assistent worden. De robots praten terug en maken ook fouten, maar minder dan mensen. Zij zullen tegelijk de rol van onze privé lijfarts, leraar, advocaat en financieel adviseur vervullen.”

 

Hij erkent dat dit voor problemen op de arbeidsmarkt zal zorgen. “Er zullen minder banen zijn, maar dat hoeft geen probleem te vormen. Volgens onderzoek gaat slechts 13% van de wereldbevolking met plezier naar het werk. Maar de mens is meer dan werknemer en consument. Een basisinkomen voor iedereen zal mensen gelukkiger en gezonder maken. Bovendien zullen mensen dan sneller door gaan leren of vrijwilligerswerk gaan doen. Door de komst van robots die onze taken gedeeltelijk overnemen komt er een einde aan zinloos werk en zal er meer ruimte zijn voor passie en zingeving. Dat is waarschijnlijk de toekomst!”

 

Margo van Reenen, regiomanager MEE Zuid-Holland noord en oud-bestuurslid van Humanitas Zoetermeer, ging in op de verschillende samenwerkingsvormen die vanuit het veranderende zorgstelsel voor meer gerichte hulp richting de burgers zullen moeten zorgen. “Er zijn drie soorten coalities, de directieve, de connectieve en de collectieve,” zette ze uiteen. “Geen enkele is per definitie de beste, het gaat erom wat je wilt bereiken. “Bij de directieve coalitie verzint iemand iets en zoekt diegene samenwerkingpartners om het te bereiken. Het is duidelijk wie daar de leiding heeft. Bij een collectieve coalitie is er sprake van een fusie, waarbij de organisaties gezamenlijk bepalen wat er gebeurt en er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij een connectieve coalitie is de ambitie leidend en vormt die het uitgangspunt van de samenwerking.”

“Het verschil zit ‘m ook in het vertrouwen,” zegt Margo van Reenen, die duidelijk liet doorschemeren zelf de grootste liefhebber te zijn van een connectieve coalitie. “In de directieve colalitie zeggen ze; ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. De collectieve coalitie draait om het bouwen van vertrouwen en de connectieve coalitie heeft het vertrouwen als basis.”

 

“De vraag is hoe je door samen te werken verder kan komen,” aldus de regiomanager. Om dit te onderstrepen, sloot ze af met een mooi filmpje. Hierin was te zien hoe artiest Tjerk Ridder alleen met een caravan liftend Europa doortrok. “Hiermee wil ik laten zien dat we anderen nodig hebben om verder te komen.” Een mooie boodschap.

 

Voorzitter Marleen Teunissen daagde de aanwezigen tijdens het intermezzo uit om met elkaar in gesprek te gaan. Het leverde meerdere geanimeerde gesprekken op tussen vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Een pauze die verbroederde, waarna iedereen met een goed gevoel het programma hervatte.

Janny Hartman, vrijwilligster van Home-Start, vermaakte haar publiek met voorbeelden van samenwerking uit de praktijk van het vrijwilligerswerk. “Het mooie aan het vrijwilligerswerk voor Humanitas is de laagdrempelige hulp en het snelle vertrouwen dat je krijgt,” vertelde ze. “Je merkt bovendien dat je als vertrouwenspersoon ook kan helpen door te bemiddelen bij contact met andere hulpverleners. Zo begeleidde ik een moeder die zich niet gehoord wilde, maar nadat zij op mijn advies vroeg om een andere gezinscoach, ging het veel beter.”

 

Wat haar betreft zijn er in de samenwerking tussen verschillende organisaties nog wel wat winstpunten te halen. “Ik zou pleiten voor transparantie en kortere lijnen,” aldus Janny Hartman. “Ook zullen de verschillende organisaties flexibeler met elkaar om moeten gaan. Geef elkaar tips over hoe de hulp beter kan. En werk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samen.”

Wethouder Taco Kuiper was onder de indruk van het werk van Humanitas en de samenwerking met andere organisaties. “Maar er is nog meer mogelijk in ons doel om zoveel mogelijk mensen in armoede te hepen,” zei de wethouder. “De kunst is om uit samenwerking iets moois te laten komen.”

 

Die samenwerking werd extra tot uiting gebracht door middel van een ingenieus bouwwerk, dat alle aanwezigen middels houten latjes tot een mooi kunstwerk mochten uitbouwen. De eerste latjes werden geplaatst door Taco Kuiper en vertegenwoordigers van Stichting Piëzo, HABO GWW en Stichting Mooi!, waarmee de komende tijd zal worden gewerkt aan een intensieve samenwerking.

 

Nadat iedereen zijn of haar latje had geplaatst, was er nog de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten. Terwijl boven de spullen uit de conferentiezaal weer werden opgeruimd, rondden enkele aanwezigen beneden de laatste gesprekken af. Om vervolgens met een goed gevoel weer naar huis af te reizen, naar het avondeten dat na de lekkere hapjes voor de meesten waarschijnlijk minder uitgebreid zal zijn geweest dan normaal.

Terug naar het nieuwsoverzicht