Gezellige nieuwjaarsreceptie op eigen kantoor

Dinsdag 12 januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Humanitas Zoetermeer gehouden, ditmaal op ons eigen kantoor. In een intieme en warme sfeer proostten ruim vijftig bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers op een geslaagd 2015 en werd alvast vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. 


Nadat iedereen van een drankje was voorzien, werd de nieuwjaarsreceptie geopend door voorzitter Marlen Teunissen. Volgens haar was het een goed idee om de besloten bijeenkomst plaats te laten vinden op het eigen kantoor, die door creatief gebruik van eigen middelen erg gezellig gemaakt was. “Het is een warme ruimte, met een warme sfeer,” aldus de voorzitter. “Een mooie plek om terug te blikken op het voorbije jaar. Een jaar waarin ik de wereld door de vele gebeurtenissen als groot heb ervaren. Het is dan de kunst om de wereld weer klein te maken, naar dingen die je zelf kunt beïnvloeden.” Net als een jaar eerder, moest ze daarbij denken aan haar tante Ans, die er goed in was om haar grote wereld klein te maken. “De vluchtelingenproblematiek? Dat was haar Turkse buurvrouw, die lekkere hapjes maakte als ze ziek was. En de participatiemaatschappij? Haar onderbuurvrouw, die niet goed ter been was en waar zij boodschappen voor haalde.”

Buiten de grote wereld waarin heel veel gebeurde, was 2015 ook voor Humanitas Zoetermeer een vruchtbaar jaar waarin een aantal nieuwe initiatieven het levenslicht zag. Wat te denken van Humanitas Inspireert, een initiatief van Nestha-May Elmont, dat na een paar maanden brainstormen eind januari van start ging. “Bij de start moest ik wel even een traantje wegpinken,” bekende de coördinator van Vriendschappelijk Huisbezoek. “Inmiddels hebben we vier bijeenkomsten, waarin dertien passies zijn gedeeld, gehad en zit het eerste jaar erop. Met als aandenken een mooi boekje, waarin alle verhalen zijn opgenomen.”

Een ander nieuw initiatief kwam vanuit het project Steun bij Verlies. “We hebben afgelopen jaar twee Troostwandelingen georganiseerd, waarmee we willen laten zien wat voor moois er buiten de rouw om nog is. Mensen, planten, goede gesprekken met elkaar. In samenwerking met de Troostkamer hebben we zo een soort TroostCafé 2.0 opgezet.”

Thuisadministratie gaat komend jaar starten met een nieuw initiatief, dat het afgelopen jaar in gang is gezet. Een pilot werd opgezet met De Goede Woning, om mensen met een kleine huurachterstand te helpen. In 2016 zal die pilot met samenwerking van meerdere woningcorporaties worden uitgebreid. “Met het meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder Achterstand) willen we grotere problemen voorkomen,” aldus coördinator John van Alphen.

Daarnaast stond Marleen Teunissen stil bij alle mijlpalen van 2015. Hieronder de lintjes, die aan twee vrijwilligers van Humanitas Zoetermeer werden uitgereikt door burgemeester Aptroot, en het 70-jarige jubileumfeest van Humanitas. Thuisadministratie organiseerde weer twee interessante thema-avonden, waarvan een toegankelijk was voor alle vrijwilligers van Humanitas Zoetermeer. Er werd het afgelopen jaar een leuke speeltuinmiddag georganiseerd, afscheid genomen van Aafke Fortuin en met Chrystal Korving bij Steun na Scheiding een nieuwe coördinator verwelkomd.

Ook aan de zichtbaarheid van Humanitas Zoetermeer werd in 2015 veel aandacht besteed. Hoogtepunt in het PR-beleid was de grote advertentie inclusief artikel in de zorgbijlage van Dichtbij, begin november. Een interview in het Streekblad met Chrystal Korving en een vrijwilliger zorgde er eveneens voor dat onze organisatie het afgelopen jaar opviel. Daarnaast werd aan het einde van het jaar een nieuwe folderlijn gedrukt, die het komende jaar verspreid zal worden door de verschillende projecten.

Na de terugblik op het afgelopen jaar, keek Marleen Teunissen vooruit naar 2016. “Het bestuur en de coördinatoren zullen nauwer gaan samenwerken,” aldus de voorzitter. “Samen zullen we kijken hoe we complexere vraagstukken in onze samenleving aan kunnen pakken, maar we zullen geen grotere stappen zetten dan mogelijk is.”

“Daarnaast zal de focus blijven liggen op het vinden en binden van vrijwilligers,” vervolgde ze. “Het afgelopen jaar waren het er 188, dat zijn er vijftien tot twintig minder dan in 2014. Ook willen we financieel gezond blijven, door middel van extra fondsenwerving.”

De voorzitter sloot haar nieuwjaarstoespraak af met het bedanken van alle vrijwilligers voor de tijd en inzet van het afgelopen jaar en een toost op een gezond Nieuwjaar. “Maak de wereld klein en laat je ook in 2016 voldoende inspireren. In dat kader wil ik graag eindigen met een citaat van Caroline Arends, een van de sprekers tijdens Humanitas Inspireert. “Het mooiste in het leven is niet het materiële, maar het mens zijn met mensen. Geven is ontvangen en door samen te leven als samenhang, maak je er met elkaar een betere wereld van!”

Tot slot werden nog meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet, die vijf, tien of vijftien jaar actief zijn voor Humanitas Zoetermeer. Zij kregen een certificaat als bewijs mee naar huis en een kleinigheid als dank voor hun inzet.

Na het officiële gedeelte, was er voor alle aanwezigen voldoende tijd om met elkaar bij te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje werden in de gezellige entourage van het eigen kantoor ideeën uitgewisseld en toosten uitgebracht op het mooie jaar dat voor ons ligt.

Het ging richting de klok van tien uur, toen vrijwel alle aanwezigen hun gezellige gesprekken hadden beëindigd om huiswaarts te keren. Iedereen kreeg als dank voor hun inzet het afgelopen jaar een pakket mee met Humanitas-artikelen, waaronder een jubileumtas, de nieuwe folders en het boekje van het nieuwe project Humanitas Inspireert, aangevuld met een stuk chocolade. Dankzij dit aandenken aan deze mooie avond, zijn de vrijwilligers weer volledig opgeladen om zich ook in 2016 weer voor de volle honderd procent in te zetten voor Humanitas Zoetermeer!

Kijk voor meer foto's van de nieuwjaarsreceptie op onze Facebook-pagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht