Humanitas geeft gastles op Erasmus College over eenzaamheid

Een bijzondere bundeling van krachten leverde op maandag 18 september een bijzondere gastles op. Coördinatoren van onze activiteiten Opvoedondersteuning, Steun bij Verlies en Vriendschappelijk Huisbezoek gingen in gesprek met leerlingen van het Erasmus College over het thema ‘eenzaamheid onder jongeren’.

Een week voor de Week tegen de Eenzaamheid werden vier lesuren maatschappijleer gewijd aan het thema, dat ook onder jongeren een groot probleem vormt. In de inleiding kwamen enkele getallen voorbij, die voor de aanwezige leerlingen eveneens indrukwekkend waren. Zo blijkt uit onderzoek dat 40% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich weleens in meer of mindere mate eenzaam voelt. 15% van de jongeren heeft te maken met professionele jeugdhulp. Één op de veertig jongeren heeft te maken met kindermishandeling en 21% van de jongeren wordt gepest.

Met deze getallen gingen de leerlingen in groepjes uiteen, om onder begeleiding van een coördinator van Humanitas met elkaar in gesprek te gaan over eenzaamheid. Aan de hand van sfeerbeelden rond eenzaamheid bij jongeren werd het groepsgesprek geopend.

Toen de leerlingen werd gevraagd wat ze zagen, kwamen de classificaties ‘’verdriet” en “droevig” voorbij. De vraag wat ze eraan zouden willen doen was moeilijker te beantwoorden. “Het ligt aan de situatie en hoe vaak iemand er alleen en gesloten bij zit,” werd geopperd. Een ander stelde dat ze “eerder een gesprek over gezellige dingen zou beginnen dan direct te vragen wat er is.”

De meeste leerlingen gaven aan zelf ook te maken hebben gehad met eenzaamheid. Op de basisschool en middelbare school werden ze gepest of zagen ze dat anderen werden buitengesloten door de klas. Er werd aangegeven dat ze sneller op een gepeste klasgenoot zouden afstappen dan op een klasgenoot die tekenen van eenzaamheid vertoont door zich terug te trekken. “Als de reden van eenzaamheid bekend is, zou ik eerder naar diegene toegaan,” zei een van de leerlingen.

Het moeilijkst bleek de vraag wat je kan doen tegen eenzaamheid die je ervaart van klasgenoten. “Het is moeilijk om op iemand af te stappen en te vragen wat er is,” aldus een van de leerlingen. De signalen zijn ook niet altijd even duidelijk. Mooi was het antwoord op de vraag of je je eigen problemen opzij zou zetten om een vriend te helpen: “Dat is toch geen punt, dat doe je gewoon.” Het helpen tijdens eenzaamheid of slechte momenten voelt heel normaal, maar dat is het niet. Het erkennen van hoe bijzonder zoiets ogenschijnlijk vanzelfsprekends is, blijkt lastig te zijn.

Om in de toekomst eenzaamheid onder jongeren terug te dringen, zou er volgens de leerlingen meer aandacht voor moeten zijn op school. Het viel hen op tijdens het groepsgesprek hoe open ze waren ten overstaande van een wildvreemde. Een mening van buitenaf is als het gaat om gevoelens van eenzaamheid en verdriet makkelijker soms dan het praten met vrienden, die ook hun eigen problemen hebben.

Deze gastlessen werden door de leerlingen als interessant en leerzaam ervaren. Ze zijn meer over elkaar te weten gekomen en zich er bewust van geworden hoe ze met eenzaamheid in hun omgeving om kunnen gaan. Na deze groepsgesprekken wacht voor de leerlingen nog een opstel over ditzelfde thema. Intussen kunnen Humanitas Zoetermeer en het Erasmus College terugkijken op een mooie samenwerking, die van beide kanten tot nieuwe inzichten heeft geleid.

Terug naar het nieuwsoverzicht