Humanitas Home-Start en Jong Perspectief 'komen op verhaal' tijdens netwerkbijeenkomst

Op donderdag 8 oktober vond er een netwerkbijeenkomst plaats in CulturA met als titel ‘Op verhaal komen’. Diverse vrijwilligersorganisaties en formele hulpverleners waren bijeen om door middel van uitwisseling van verhalen te kijken hoe ze meer kunnen samenwerken in de zorg voor kwetsbare gezinnen in Pijnacker-Nootdorp. Onder hen Humanitas Home-Start en Jong Perspectief, twee organisaties die al langer intensief samenwerken.

Verhalenvertelster Pauline Seebregts vertelde een verhaal over een gezin waarin verschillende hulpverleners betrokken waren. Aan de hand daarvan werd besproken hoe je elkaar beter kunt vinden en versterken. Ook hoe je ouders daar beter bij kunt betrekken.

Programma 'Samen Sterk'
Humanitas Home-Start en Jong Perspectief werken al een tijdje samen in het programma ‘Samen Sterk’ dat wordt ondersteund door het Oranjefonds. Doel is om door samenwerking met elkaar en met de andere organisaties in Pijnacker-Nootdorp nog beter gezinnen te ondersteunen die daar behoe,fte aan hebben. Daarvoor is het belangrijk dat je elkaar persoonlijk kent en weet wat je van elkaar kunt verwachten.

Alle aanwezigen zaten op een prachtig tweezitsbankje op veilige afstand van elkaar. Toch hebben we elkaar beter leren kennen en een stap kunnen zetten naar effectievere ondersteuning van gezinnen en jongeren in Pijnacker-Nootdorp. Één van de conclusies was dat vrijwilligers en professionals elkaar mooi kunnen versterken en aanvullen. En dat er nog meer bekendheid nodig is van de diverse organisaties. Wie kan wat betekenen voor een gezin of jongere met een hulpvraag?

Vaker ontmoeten
De kersverse wethouder Jeugd Marieke van Bijnen was erbij en luisterde aandachtig mee. Na afloop werd breed de wens uitgesproken om elkaar vaker te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Zoals een deelnemer haar wens na afloop mooi verwoordde: ‘werk samen aan oplossingen zodat de zon in veel gezinnen gaat/blijft schijnen’.

Terug naar het nieuwsoverzicht