Humanitas Zoetermeer slaat met samenwerkingspartners handen ineen voor vrijwilliger op juiste plek

Organisaties Humanitas Zoetermeer, Vitalis, Jong Perspectief en Jeugdformaat gaan er voortaan samen voor zorgen dat vrijwilligers, die iets voor jongeren en kinderen willen betekenen, het vrijwilligerswerk krijgen dat bij ze past. Dit doen ze door vrijwilligers onderling naar elkaar (door) te verwijzen. Vanaf donderdag 8 maart 2018 is de samenwerking officieel: organisaties ondertekenden samen een intentieverklaring.

Waarom ‘nee’ als er een tekort is?
Vrijwilligers zijn goud waard. Toch moeten organisaties waarbij vrijwilligers zich aanmelden soms ‘nee’ verkopen. Niet omdat er al voldoende vrijwilligers zijn, in tegendeel. Helaas kunnen organisaties vrijwilligers niet altijd een passende oplossing bieden omdat bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk niet aansluit op de wensen van de vrijwilliger. Ook kan het zo zijn dat tijdens een screeningsprocedure blijkt dat de gevraagde vrijwillige inzet niet aansluit op de mogelijkheden van de vrijwilliger.

Uitwisselen en doorverwijzen
Situaties waarin vrijwilligers worden doorverwezen zijn heel divers. Bij Jeugdformaat melden vrijwilligers zich aan om pleegouder te worden. Gedurende het traject geven vrijwilligers soms aan dat pleegzorg toch niet in hun leven past. Maar deze mensen willen wel graag iets betekenen voor een kind. Zij kunnen een kind via Humanitas Zoetermeer, Vitalis en Jong Perspectief bijvoorbeeld als maatje bijstaan en helpen. Tegelijkertijd melden zich bij Humanitas Zoetermeer, Vitalis en Jong Perspectief vrijwilligers aan die een kind of jongere willen ondersteunen of zelfs pleegouder willen worden. Hiervoor verwijzen deze organisaties de vrijwilligers door naar Jeugdformaat. Vrijwilligers kunnen vervolgens een pleegkind of pleeggezin ondersteunen of mogelijk zelf pleegouder worden.

Voordeel voor iedereen
Natuurlijk is het belangrijk dat een vrijwilliger zich kan inzetten op een plek die hem of haar het beste past. Daarnaast heeft het doorverwijzen van vrijwilligers nog een groot voordeel. Er is door het inzetten van vrijwilligers op de juiste plek en naar hun eigen mogelijkheden en wensen, meer ondersteuning op verschillende vlakken beschikbaar voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit initiatief sluit naadloos aan op dat wat het jeugdhulpstelsel beoogt: zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij huis en aansluitend op wat echt nodig is.

Terug naar het nieuwsoverzicht