Inspirerende speeddate ontbijtsessie met politici

Een week geleden wachtten de lokale politici nog in spanning af wie er in de Zoetermeerse gemeenteraad gekozen zouden worden. Woensdagochtend 28 maart waren de nieuwe gemeenteraads- en commissieleden bekend en kwamen er negentien van acht verschillende politieke partijen (CDA, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, Partij Democratie voor Zoetermeer, PvdA, VVD en Zoetermeer Vooruit) naar Welkom2, waar ons kantoor gevestigd is. Onder het genot van een ontbijt werden ze in korte sessies van tien minuten geïnformeerd over onze activiteiten Home-Start(+), Steun bij Verlies, Steunouder, Thuisadministratie en Vriendschappelijk Huisbezoek.

“Vanmorgen staat het mens-verhaal centraal,” zei voorzitter Marleen Teunissen in haar openingspraatje. “Ik wens jullie een inspirerende ochtend toe.” Hierna begon het ‘speeddaten’ met de verschillende activiteiten, waarbij alle politici elke tien minuten rouleerden naar een andere tafel.

Aan de tafel van Home-Start(+), dat ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen tot veertien jaar, gingen een coördinator, vrijwilliger en deelnemer met de nieuwe gemeenteraadsleden in gesprek. “We werken heel erg vraaggericht,” werd de politici verteld. “Een traject duurt meestal één jaar, maar soms korter. Dat hangt ervan af wat de hulpvraag is.” De deelnemer kon dit mooi aanvullen met haar ervaringen uit de praktijk, waaruit bleek dat ze door de ondersteuning, zowel voor haarzelf als haar kinderen, meer zelfvertrouwen heeft opgebouwd.

Twee vrijwilligers vertelden over hun werk voor Steun bij Verlies. Ze gaven aan dat de deelnemers het vaak fijn vinden om ook over andere dingen dan alleen het verlies te praten, wat helpt bij het verzachten van de pijn. Vanuit de politici werd opgemerkt dat de lotgenotengroepen tijdelijk zijn gestopt. “We zijn op zoek naar nieuwe coördinatoren, maar het is lastig om nieuwe mensen te vinden die ook expertise hebben op dat gebied,” was de uitleg. Op de vraag of de begeleiding kan duren tot de dood, kwam ook een helder antwoord: “Dat is niet de bedoeling. Als we aanvoelen dat dat nodig is, kunnen we de deelnemers eventueel doorverwijzen naar Vriendschappelijk Huisbezoek.” En wat is er concreet nodig van de gemeente? “Wij zouden het mooi vinden als er geld komt voor activiteiten in de wijk en muziek en kunst, want daar verwijzen we onze deelnemers ook graag naar. Dat zorgt voor positieve afleiding en plezier in het leven. Het zou mooi zijn als die activiteiten bewaard blijven voor onze stad.”

Steunouder is de jongste activiteit van Humanitas Zoetermeer. Voortgekomen uit een extra vraag vanuit Home-Start(+). Die activiteit kan namelijk niet aan de hulpvraag voldoen als ouders hun kind even niet meer om zich heen kunnen verdragen. Bij Steunouder is het juist de bedoeling dat een kind, na een zorgvuldige koppeling, een dagdeel bij een vrijwilliger in huis komt om de ouder(s) even rust te gunnen. “Maar daarbij is de wens van het kind heilig,” aldus de vrijwilliger. “Als hij of zij het niet wilt, doen we het niet.”

Bij Thuisadministratie werd de vergelijking met Schuldhulpmaatje getrokken. “We bieden dezelfde ondersteuning, alleen duurt een traject bij ons één, hooguit anderhalf jaar,” aldus een coördinator. “Mochten wij merken dat een deelnemer dan nog niet het heft in eigen handen kan nemen, bespreken we in goed overleg of het traject bij Schuldhulpmaatje kan worden voortgezet.” De activiteit heeft te maken met pieken en dalen als het gaat om het aantal hulpvragen. Momenteel is er geen wachtlijst. Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers blijft een heet hangijzer, maar moet je dan vooral verstand hebben van cijfertjes? “Daar moet je wel affiniteit mee hebben, maar dat is slechts een klein gedeelte,” antwoordde een vrijwilliger. “Het gaat er vooral om dat er een gedragsverandering bewerkstelligd wordt. De menselijke kant is eigenlijk belangrijker.”