Ondersteuning bij opvoeding, wat kan jij doen?

In de praktijk merken we dat ouders het lastig vinden om aan te geven dat het niet lekker loopt in hun leven. Humanitas Zoetermeer biedt ondersteuning. Wat kan jij doen om ze te ontlasten?

De omstandigheden kunnen erg verschillen. Een scheiding, ziekte van één van de ouders, een peuter of een puber die hun leven bepaalt of verwachtingen die bijgesteld moeten worden, het heeft ontegenzeggelijk impact. Het vraagt moed om je open te stellen naar anderen met jouw kwetsbaarheden. Het is niet vanzelfsprekend dat je terug kan vallen op een warm netwerk die jou door een bepaalde fase heen helpt.

Dat overkwam ook Nancy. Vlak na de bevalling kwam ze er alleen voor te staan. Er liep al een kleuter rond in huis en de slapeloze nachten maakten het er niet beter op. Zij vond zelfstandig het aanbod van Home-Start en nadat zij het eerste gesprek had gehad met de coördinator, had ze gelijk het idee dat ze er niet alleen voor stond.

De vrijwilligster die aan haar gekoppeld werd, heeft in eerste instantie ingezet op het ontlasten van haar. Ze voelde daarbij ruimte ontstaan en keek elke week uit naar haar bezoek. Daarnaast bood de vrijwilligster een luisterend oor en na verloop van tijd merkten ze beiden dat het beter ging. Dat was het moment waarop besloten werd dat de ondersteuning kon stoppen.

Kan jij je makkelijk verplaatsen in Nancy en zou je met jouw ervaring iets voor ouders willen betekenen? Vanaf 25 maart 2019 start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers van Home-Start. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met coördinator Inti Schutte (06-20252060 of i.schutte@humanitas.nl).

Terug naar het nieuwsoverzicht