Thema-avond Thuisadministratie in teken van 10-jarig jubileum

Op dinsdagavond 29 november organiseerde onze activiteit Thuisadministratie een bijzondere thema-avond. De feestelijke bijeenkomst, die zoals gebruikelijk in het gebouw van de Rabobank plaatsvond, stond in het teken van het tienjarig jubileum van de activiteit in Zoetermeer.

Nadat iedereen een kopje koffie en een feestelijke minitompouce had gekregen, opende Marleen Teunissen, voorzitter van Humanitas Zoetermeer, de bijeenkomst. “In korte tijd word ik nu al viermaal gefeliciteerd, met verschillende jubilea van oktober tot en met december,” klonk het opgetogen. “Vanavond staat in het teken van het 10-jarig jubileum van Thuisadministratie in Zoetermeer. Op de sheet staat de oude Humanitas-slogan van tien jaar geleden, ‘Doen wat je moet doen’. Daar ben ik het niet mee eens, want Thuisadministratie doet veel meer. De activiteit heeft oog voor de toegevoegde waarde. Het feit dat 13% van de huishoudens schulden hebben of dreigen in de schulden te komen, is de ultieme onderbouwing van het belang van het werk.”

Na deze hartverwarmende woorden werden vier vrijwilligers in het zonnetje gezet die al sinds de start in 2006 actief zijn voor Thuisadministratie. Boudewijn Manuel en Jan Rijnsburger waren helaas niet aanwezig, maar Gerard v/d Zwart en John Eendebak waren wel in de gelegenheid om een attentie in ontvangst te nemen. Tot slot van de opening werden de coördinatoren, die wekelijks hard werken om hun vele vrijwilligers te begeleiden en de activiteit in het algemeen in goede banen te leiden, in het zonnetje gezet. Een groot applaus van alle aanwezigen viel hen ten deel.

John van Alphen, coördinator van Thuisadministratie, ging in op de geschiedenis van de meest omvangrijke activiteit van Humanitas Zoetermeer. Landelijk ging het eerste project van start in Zaandam, precieze data zijn niet meer te achterhalen. In het voorjaar van 2006 werd het projectplan voor de nieuwe activiteit opgesteld, met als insteek om in het najaar te starten met één coördinator en tien vrijwilligers.

“Het mooie is dat we het eerste projectplan nog altijd in grote lijnen volgen,” aldus de coördinator. “Er werd in het najaar van 2006 een trainingsavond georganiseerd, met dankzij een artikel in het Streekblad zo’n dertig deelnemers. Uiteindelijk ging de activiteit definitief van start met 22 vrijwilligers.”

In tien jaar tijd zijn zo’n 250 vrijwilligers actief geweest voor Thuisadministratie, die gemiddeld twee tot drie jaar actief zijn geweest. De coördinatoren hebben zich ontfermd over duizend tot vijftienhonderd aanmeldingen, die hebben geleid tot achthonderd à duizend koppelingen. “Daarnaast zijn er in de loop der jaren meerdere intervisieavonden en themabijeenkomsten georganiseerd en heeft Thuisadministratie in meerdere overlegstructuren geparticipeerd. Dit heeft onder meer geleid tot EMMA (Eerder Melden, Minder Achterstanden), een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties en de woningcorporaties De Goede Woning en VDomes. Maar zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers bestond Thuisadministratie natuurlijk niet, waarvoor dank!”

“Ik ben okay, jij bent okay.” Dat was de titel van de interactieve lezing van Raimond Honig, oprichter van het Credit Management Instituut, die het hoofdprogramma van de thema-avond vormde. “Strijd start vaak in de communicatie,” zei hij. “Mensen zijn reactiemachines, dus we hebben al snel een oordeel klaar. Het doel van communicatie moet zijn dat jij begrijpt wat ik wil dat jij begrijpt. Ik moet mijn boodschap dus aanpassen aan jou. Het is daarbij belangrijk om goed naar de ander te luisteren en niet ondertussen met iets anders bezig te zijn.”

Om het effect van verbale en non-verbale communicatie te illustreren, had Raimond Honig een oefening bedacht. Alle aanwezigen moesten eerst enkele anderen een hand geven, terwijl ze intussen met hun ogen op zoek moesten gaan naar iemand anders. Vervolgens werd de communicatie juist geïntensiveerd en knuffelden de aanwezigen elkaar alsof het de eerste ontmoeting was in jaren. Iedereen was het erover eens dat de tweede vorm van communicatie veel meer energie losmaakte dan de eerste.

“Het is gemakkelijk om anderen de schuld te geven, want dan hoef je niet naar jezelf te kijken,” ging de enthousiast sprekende trainer verder over het onderwerp ‘kwetsbaarheid’. “Je kwetsbaar opstellen is geen zwakte, maar een voorwaarde voor creativiteit, innovatie, verandering en succes.”

Moeilijk is het ook om ‘geweldloos te communiceren’, zonder te (ver)oordelen, schelden, schreeuwen of kritiek te uiten. De strijd gaat daarbij nooit over de waarneming, maar alleen over interpretatie. Onder geweldloze communicatie valt dan ook dat je geen ongevraagde adviezen geeft en niet oordeelt. Of, zoals de Indische filosoof Jiddu Krishnamurti zei: “Waarnemen zonder te oordelen is de hoogste vorm van intelligentie.”

“Door wezenlijke nieuwsgierigheid ontstaat verbinding,” aldus Raimond Honig. “Die krijg je voornamelijk door het stellen van open vragen, maar je zal merken dat dat gemakkelijker lijkt dan het in de praktijk is. Stel een e-in-vraag, een vraag binnen het referentiekader van wat zojuist is gezegd, of een e-ex-vraag, waarbij een nieuw onderwerp wordt aangesneden. In elk geval is voor jullie vrijwilligers verbinding eveneens het sleutelwoord om mensen ook in de toekomst te kunnen blijven helpen.”

Het formele programma werd afgesloten door Taco Kuiper, wethouder van sociale zaken. “Verbinding vond ik een mooi thema voor deze bijeenkomst, want veel mensen zijn de verbinding volledig kwijt door onder meer onbegrip,” aldus de wethouder. “Thuisadministratie weet deze mensen er weer goed bij te halen. Mij is gevraagd om deze bijeenkomst af te sluiten en dat doe ik ook graag. Ik wil Thuisadministratie van harte feliciteren met het jubileum en ik hoop dat jullie op dezelfde manier nog heel lang doorgaan, in verbinding met de gemeente en andere organisaties. Op een goede toekomst!”

Zoals na elke thema-avond van Thuisadministratie kregen alle aanwezigen ook ditmaal de gelegenheid om dankzij de fijne gastvrijheid van de Rabobank gezellig na te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje wisselde iedereen hun gedachten rondom het interessante jubileumfeest uit, om vervolgens met een voldaan gevoel weer de koude nacht in te trekken. Op naar de volgende tien jaar!

Terug naar het nieuwsoverzicht