Themabijeenkomst VHB over familieopstellingen

Maandagmiddag 26 juni organiseerde onze activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek een themabijeenkomst voor hun vrijwilligers over familieopstellingen. Zo’n twintig geïnteresseerden luisterden naar de lezing ‘Een andere kijk op familierelaties’ van Esther Zandvliet, die een eigen coachingspraktijk heeft. Haar levensmotto luidt: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’, wat zowel op de positieve als de negatieve kanten van het leven slaat.

Familieopstellingen gaan uit van het feit dat elk mens vanaf zijn of haar geboorte tot een systeem behoort. Van een gezin, een familie en een straat tot je werk. Binnen een familiesysteem bevinden zich kinderen, ouders, grootouders tot vele generaties terug. De verhoudingen binnen een familiesysteem kunnen echter soms niet zijn zoals ze zouden moeten zijn.

Binnen een familiesysteem heeft iedereen evenveel recht om erbij te horen en is er altijd sprake van een rangorde, waarbij de eerste die deel uitmaakt van het systeem ook de oudste rechten heeft. Als de balans binnen het systeem wordt verstoord, kunnen er onder meer angsten en depressies ontstaan en worden mensen niet gelukkig. Door familieopstellingen kunnen de onderliggende oorzaken van de disbalans worden ontdekt.

De vrijwilligers van Vriendschappelijk Huisbezoek krijgen binnen hun werk ook regelmatig te maken met eenzame ouderen, waarvan de oorzaak onder meer kan liggen in verstoorde familierelaties. Ze komen uit een tijd waarin andere regels golden dan tegenwoordig. Kinderen zullen nu minder snel voor hun jongere broertje of zusje zorgen, de rol van de kerk was groter en er was weinig tot geen aandacht voor een overleden kind. Die gebeurtenissen kunnen later een rol gaan spelen in de eigen omgang met familieleden.

Wanneer een vrijwilliger een verstoorde familierelatie lijkt te merken bij de deelnemer, kan hij of zij de rol van bijvoorbeeld het kind op zich nemen en de ouder wat tegen het kind laten zeggen. Of het aandacht geven door een brief te laten schrijven of een symbool als een kaars of foto neer te zetten. Zo wordt de druk die veroorzaakt wordt door de disbalans verminderd. Hierdoor kan de communicatie met familieleden makkelijker worden.

De interactie die na de lezing volgde bracht ook een aantal mooie inzichten uit de praktijk met zich mee. Zo werd geopperd dat door de veranderde tijd de eenzaamheid is gegroeid en het contact bemoeilijkt. Vroeger praatte men vaker met elkaar, ook over dingen die minder goed gaan, en tegenwoordig is het vertrouwen in andere mensen minder groot, waardoor je contacten minder snel aan gaat. Eenzaamheid en verstoorde familierelaties kunnen verlicht worden door de druk eraf te halen en het vooral aandacht te geven, zo luidde de conclusie.

Daarmee werd opnieuw een interessante themabijeenkomst afgesloten. Alle aanwezigen kregen nog even de tijd om na te praten en gedachten uit te wisselen over het vrijwilligerswerk. Na afloop ging iedereen weer z’n eigen weg om de deelnemers ook in de zomer bij te staan.

De volgende themabijeenkomst van Vriendschappelijk Huisbezoek is donderdag 14 september. Wil je ook eenzame ouderen helpen door een dagdeel per week met hen te besteden? Word dan vrijwilliger bij Vriendschappelijk Huisbezoek! Neem contact op met coördinator Nestha May (06-35112143 of nesthamay@humanitaszoetermeer.nl) of kijk op onze vacaturepagina voor meer vrijwilligersfuncties.

Terug naar het nieuwsoverzicht