Themabijeenkomst VHB over pijnbestrijding bij ouderen

Donderdagochtend 20 april organiseerde onze activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek een bijeenkomst voor haar vrijwilligers met als thema; ‘Wat voor invloed heeft pijn op het welbevinden van ouderen?’. Erik de Groot en Markwin van Veelen, werkzaam bij Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein, zorgden voor de informatie tijdens de interactieve ochtend.

Op de vraag welke gevolgen de vrijwilligers merken bij pijn bij henzelf of hun deelnemers, waren de antwoorden duidelijk. “Het humeur wordt slechter en je kan minder als je pijn hebt.” Als hun deelnemers pijn hebben, is de neiging heel snel om passief te worden, terwijl de pijnlijke gewrichten in beweging houden juist beter is. Daarnaast hebben ze het veelvuldig over hun klachten, wat ervaren kan worden als een roep om aandacht.

Deze ervaringen van de vrijwilligers werden door de fysiotherapeuten vertaald naar wetenschappelijke verklaringen rondom pijn. Als er pijn ontstaat ergens op het lichaam, worden de prikkels via het ruggenmerg doorgestuurd naar de hersenen. Deze sturen prikkels terug, waarna je de pijn daadwerkelijk voelt. Door je waarneming van de pijnlijke plek wordt vervolgens bepaald hoe je met de pijnlijke situatie omgaat. Als een wond flink bloedt, zal je de pijn als vervelender ervaren dan wanneer er zelfs geen blauwe plek te zien is.

 

Veel ouderen hebben echter last van chronische pijn. Wanneer pijn langer dan drie maanden aanhoudt, merk je dan ook dat de beleving en het gedrag sterker en intenser worden. De manier waarop je pijn ervaart wordt ook bepaald door andere factoren, zoals vermoeidheid, pijn die je niet direct herkent en een stresssituatie ten tijde van de pijn. Chronische pijn kan op den duur zorgen voor een grotere kans op depressiviteit en angstklachten. Pijn is goed als een natuurlijk beschermingsmechanisme, maar langdurige pijnprikkels zijn gifstoffen voor de hersenen.

De mate waarin pijn ervaren wordt is van persoon tot persoon verschillend. De vrijwilligers kunnen de aandacht van hun deelnemers afleiden door leuke dingen met hen te doen. Hierdoor piekeren ze er ook minder over. Praten over pijn wordt soms ervaren als zeuren, maar het helpt om gerichte vragen te stellen en motiverend te interviewen om gedragsverandering te bewerkstelligen.

 

De themabijeenkomst werd afgesloten met enkele moeilijke stellingen die interactief besproken werden. Soms maken vrijwilligers zich zorgen om de klachten van hun deelnemer, maar mogen ze dan de omgeving raadplegen of niet? Enkele vrijwilligers vonden dat niet kunnen, terwijl anderen vonden dat het wel een goed idee was om de eigen zorgen weg te nemen. Met hun eigen deelnemers zullen ze praten over de pijnklachten en hen eventueel doorverwijzen naar hun huisarts of de fysiotherapeut.

Met het voorlezen van de gedichten ‘Leven met pijn’ en ‘Pijn lijden’ eindigde een opnieuw mooie themabijeenkomst. Alle vrijwilligers keerden huiswaarts met nieuwe inzichten die ze de komende periode kunnen gebruiken om hun deelnemers zo goed mogelijk te helpen met hun pijnklachten.

Terug naar het nieuwsoverzicht