Over ons

Humanitas Zoetermeer

Zoetermeer is een van de afdelingen van Humanitas. Humanitas Zoetermeer is een lokale vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor iedereen die in Zoetermeer (tijdelijk) een steuntje in de rug kan gebruiken. Humanitas Zoetermeer is met bijna 200 vrijwilligers een organisatie die midden in de Zoetermeerse samenleving staat en tegelijkertijd ook met online voor mensen klaarstaat. De Humanitas waarden staan hierbij centraal.

Daarbij kijkt ze naar de mogelijkheden die Humanitas als vrijwilligersorganisatie kan bieden. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk díe ondersteuning wil bieden die er in de samenleving (nog) niet is of die door collega aanbieders op het gebied van welzijn en zorg niet wordt geboden.

Wie zijn wij
Humanitas is een landelijke vereniging met 12.000 leden en 25.000 vrijwilligers, opgericht in 1945. We zijn een ervaren en betrouwbare partner in het veld van vrijwilligerswerk. Humanitas streeft naar een samenleving waarin iedereen zelfstandig vorm kan geven aan zijn of haar leven en verantwoordelijkheid neemt voor elkaars welzijn. Ongeacht achtergrond of levensovertuiging kun je lid of vrijwilliger worden.

Wat wij doen
In Zoetermeer ondersteunen we op de volgende thema’s: huisbezoek bij eenzaamheid, steun bij verlies van een dierbare, hulp bij het voeren van een financiële administratie, en hulp en ondersteuning bij opvoeden en ouderschap. Jaarlijks zetten ruim 200 vrijwilligers hun kennis en ervaring in bij de ondersteuning van veel Zoetermeerders.

Hoe we het doen
Humanitas leert mensen de regie over hun situatie weer in eigen hand te nemen. Onze hulp is daarom tijdelijk. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Onze inzet is gratis, lokaal, maatwerk en maatjeswerk en wordt samen met de deelnemer ingevuld. We werken professioneel: goed toegeruste beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren ondersteunen onze vrijwilligers. Regelmatig zijn er inhoudelijke bijeenkomsten of intervisies.

Humanitas werkt actief samen met andere instanties in Zoetermeer. Voorbeelden hiervan zijn het project EMMA, dat erop gericht is te voorkomen dat mensen schulden krijgen, en de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor jeugd en gezin. Zo kunnen we vrijwilligers beter inzetten naar wens en vermogen.