Vacature COÖRDINATOR STEUN BIJ VERLIES


Vacature: COÖRDINATOR STEUN BIJ VERLIES

Het werk van Humanitas doet ertoe! Wij steunen mensen die proberen grip te krijgen op hun eigen leven en weer mee willen doen in de samenleving.

Humanitas Zoetermeer staat op dit moment voor forse uitdagingen. Vraaggestuurd en preventief werken, vernieuwing in doelgroepen, kostenbewust handelen en nauwe samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen vormen daarvan de kern.

Vanuit de afdeling wordt een aantal activiteiten georganiseerd waaronder Steun bij Verlies (SbV). Deze activiteit richt zich op mensen die een dierbare verloren zijn. Daarbij zijn ongeveer 5 vrijwilligers actief die gezamenlijk 29 deelnemers per jaar begeleiden. De activiteit wordt aangestuurd door coördinatoren. Vanwege het vertrek van collega’s en de toenemende hulpvraag zijn wij op zoek naar enthousiaste, deskundige collega’s.

Wat doe je als coördinator (dit is een vrijwilligersfunctie)?
-
verricht je intakegesprekken met cliënten en koppel je vrijwilligers aan cliënten;
- onderhoud je contacten met cliënten, vrijwilligers en hulpverleners;
- help je met het organiseren van themabijeenkomsten;
- begeleid je intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers;
- speel je een actieve rol in de preventie van eenzaamheid;
- voer je jaargesprekken en evaluatiegesprekken met vrijwilligers;
- voor de activiteit Steun bij Verlies werk je aan het jaarplan Humanitas Zoetermeer;
- vertegenwoordig je Humanitas (SbV) zowel intern en extern.

Humanitas Zoetermeer vraagt:
- (ervarings-)deskundigheid met rouwverwerking;
- passie om cliënten hierbij te ondersteunen;
- affiniteit met vrijwilligerswerk in georganiseerd verenigingsverband;
- kennis van, of bereid dit te verwerven, met het domein zorg en welzijn;
- affiniteit met administratieve aspecten;
- coachende kwaliteiten om een goede binding te realiseren met vrijwilligers;
- netwerkvaardigheden;
- inzetbaarheid voor een aantal dagdelen per week (onbezoldigd);
- deelname aan het overleg van de eigen activiteit en aan het coördinatorenoverleg (1 x per 6 weken);
- communicatieve vaardigheid, zowel in woord en geschrift.

Humanitas Zoetermeer biedt:
- een uitdagende functie in een activiteit waar de hulpvraag in de toekomst verder zal toenemen;
- deelname aan een zeer gemotiveerd en gedreven team;
- een vergoeding voor gemaakte onkosten en een vrijwilligersverzekering;
- de kans om gerichte opleidingen te volgen;
- begeleiding en intervisie
- mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Interesse?
Neem dan contact op met de coördinatoren Mark Doornik of Liesbeth Sonneveldt. Mark Doornik is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 3511 2144 of e-mailadres markdoornik@humanitaszoetermeer.nl. Liesbeth Sonneveldt is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 1280 4840 of e-mailadres l.a.sonneveldt@humanitaszoetermeer.nl.

Kijk voor meer informatie op https://www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/activiteiten/humanitas-steun-bij-rouw/.

Terug naar overzicht