Thuisadministratie

Wat doet Humanitas Thuisadministratie Zuid Drenthe?

De (tijdelijke) ondersteuning is gericht op het op orde brengen en inzicht geven in de financiĆ«le administratie.In de meeste gevallen worden de vrijwilligers van de Thuisadministratie ingezet om grotere financiĆ«le problemen te voorkomen, waardoor men in de schulden kan geraken en/of in de schuldhulpverlening terechtkomt. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, dan kunnen de vrijwilligers van de Thuisadministratie u helpen bij het omgaan met schulden en schuldeisers. 
Tenslotte kan de Thuisadministratie nazorg verlenen bij het schuldenvrij blijven, of een steuntje in de rug bieden als men niet in staat is geheel zelfstandig de administratie te voeren.

Administratie
De vrijwilligers van de Thuisadministratie kunnen ondersteunen bij: 

- Samen post openen en ordenen;
- Opzetten van de administratie (mappen):
- Inkomsten en uitgaven in kaart brengen;
- Indien gewenst een maandbegroting opstellen ( budgetbeheer );
- Checken of belangrijke formulieren zijn ingevuld (belasting, subsidie);  
- Helpen met verzamelen van de gegevens om de formulieren in te kunnen vullen;
- Zo nodig helpen met invullen van formulieren en aanvragen;  
- Checken of van de bestaande voorzieningen en/of minimaregelingen gebruik wordt gemaakt ;            
- Checken of men in aanmerking komt voor vrijstellingen/kwijtscheldingen;
- Onderzoeken of besparing op vaste lasten mogelijk is;

Schuldhulpverlening
Daarnaast kunnen de vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen bij het omgaan met schulden en schuldeisers en de acties die hierbij ondernomen ( kunnen/ moeten) worden:  

- Inventarisatie van schulden;
- Eventueel (helpen bij) het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers;
- Deelnemers "klaar maken" voor het  traject van schuldhulpverlening door de Gemeentelijke Krediet Bank ( GKB) ;
- Tijdens schuldhulpverlening deelnemers thuis (blijven) ondersteunen, zodat ze gemotiveerd blijven.

Nazorg
Tenslotte kan de Thuisadministratie juist als nazorg na schuldhulpverlening fungeren bij het schuldenvrij blijven, of een steuntje in de rug bieden, als men niet in staat is geheel zelfstandig de administratie te voeren.