Zuid-Drenthe

Vrijwilligers voor alle activiteiten

Het goed kunnen uitvoeren van al onze activiteiten staat of valt met het beschikbaar hebben van voldoende goede vrijwilligers. Zij zijn het die onze deelnemers (klanten) helpen de regie over hun leven weer zelf te gaan voeren of de weg in de samenleving (weer) te vinden.

Onder 'Activiteiten' vindt u een beschrijving van de verschillende activiteiten en wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Momenteel zoeken we nog vrijwilligers voor vriendschappelijk huisbezoek, voorlezen, steun bij verlies, maatje voor mensen met een licht verstandelijke beperking en thuisadministratie.

Onze vacatures staan ook gepubliceerd op www.vrijwilligershoogeveen.nl

Onze vrijwilligers worden begeleid door een co├Ârdinator en kunnen zo nodig ook hulp krijgen van een beroepskracht van ons District Noord. Humanitas biedt verder de nodige opleidingen en een adequate onkostenvergoeding en verzekering.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via e-mail zuid-drenthe@humanitas.nl of op ons telefoonnummer 0528 277992.

Terug naar overzicht