Activiteiten

Humanitas Een Nieuwe Start

Een Nieuwe Start - Haarlem. Binnen het thema Detentie ondersteunt Humanitas Zuid-Kennemerland Haarlemmers die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie of detentie.

BOR Haarlem-Zandvoort

Begeleide OmgangsRegeling (BOR): voor jou, je ex en je kinderen. Is na je echtscheiding een omgangsregeling nog niet gelukt? Wij helpen jou en je ex-partner verder. Want beide ouders willen het beste voor hun kinderen. Ook bij een echtscheiding.

Meldpunt Schulddienstverlening

Humanitas helpt bij de voorbereiding op het schulddienstverleningstraject van de gemeente Haarlem. Vrijwilligers van het Schuldmeldpunt geven, aan mensen die een schuld hebben, informatie over het traject van de schulddienstverlening.

Formulieren Infopunt

Het Formulieren Infopunt van Humanitas helpt je om orde in je administratie te scheppen. Als de administratie je boven het hoofd groeit dan helpen de vrijwilligers van Humanitas Zuid-Kennemerland.

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie richt zich op iets wat iedereen kan overkomen: door een ingrijpende gebeurtenis of omdat je een moeilijke periode doormaakt, blijven bankafschriften en rekeningen liggen. Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie kan uitkomst bieden.

Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind? Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind. Bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Vriendschappelijk Huisbezoek

Vriendschappelijk Huisbezoek  richt zich op het grote en groeiende probleem van eenzaamheid. We brengen iemand die zich eenzaam voelt in contact met een vrijwilliger die dat gevoel doorbreekt met een bezoekje en eventueel een gezamenlijke activiteit.

Home-Start Haarlem

Ieder gezin kent lastige tijden. Maar kun je 't echt even niet aan? Dan helpt Home-Start je. Want een steuntje in de rug doet wonderen. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft nuttige tips en wijst op voorzieningen en regelingen. Voor gezinnen met kinderen van 0-14 jaar.