Activiteiten

Een Nieuwe Start Haarlem

Een Nieuwe Start biedt ondersteuning aan ex-gedetineerden. Binnen het thema Detentie ondersteunt Humanitas Zuid-Kennemerland Haarlemmers die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie of detentie.

BOR Haarlem-Zandvoort

Begeleide OmgangsRegeling (BOR): voor jou, je ex en je kinderen. Is na je echtscheiding een omgangsregeling nog niet gelukt? Wij helpen jou en je ex-partner verder. Want beide ouders willen het beste voor hun kinderen. Ook bij een echtscheiding.

Meldpunt Schulddienstverlening

Humanitas helpt mensen bij de voorbereiding op het schulddienstverleningstraject van de gemeente. Als iemand een aanvraag doet voor schuldhulpverlening bij de gemeente Haarlem, geeft het Meldpunt van Humanitas Zuid-Kennemerland hulp bij het op orde brengen van de administratie.

Formulieren Infopunt

Het Formulieren Infopunt beschikt over informatie over allerlei regelingen en voorzieningen. De vrijwilligers van het Formulieren Infopunt helpen je op woensdagochtend bij het invullen van (digitale) formulieren, aanslagen, kwijtscheldingen en het lezen van moeilijke brieven.

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie richt zich op iets wat iedereen kan overkomen: door een ingrijpende gebeurtenis of omdat je een moeilijke periode doormaakt, blijven bankafschriften en rekeningen liggen. Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie kan uitkomst bieden.

Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind? Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind. Bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Vriendschappelijk Huisbezoek

Vriendschappelijk Huisbezoek  richt zich op het grote en groeiende probleem van eenzaamheid. We brengen iemand die zich eenzaam voelt in contact met een vrijwilliger die dat gevoel doorbreekt met een bezoekje en eventueel een gezamenlijke activiteit.

Home-Start Haarlem

Ieder gezin kent lastige tijden. Maar kun je 't echt even niet aan? Dan helpt Home-Start je. Want een steuntje in de rug doet wonderen. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft nuttige tips en wijst op voorzieningen en regelingen. Voor gezinnen met kinderen van 0-14 jaar.