Activiteiten

Get a Grip

Heb je geen idee waar al je geld blijft? Of is de maand nog maar net begonnen en ben je al blut? De vrijwilligers van Humanitas Get a Grip helpen jongeren tussen de 16 en 24 jaar bij geldzaken.

Meldpunt Schulddienstverlening

Humanitas helpt mensen bij de voorbereiding op het schulddienstverleningstraject van de gemeente. Als iemand een aanvraag doet voor schuldhulpverlening bij de gemeente Haarlem, geeft het Meldpunt van Humanitas Zuid-Kennemerland hulp bij het op orde brengen van de administratie.

Formulieren Infopunt

Het Formulieren Infopunt beschikt over informatie over allerlei regelingen en voorzieningen. De vrijwilligers van het Formulieren Infopunt helpen je op woensdagochtend bij het invullen van (digitale) formulieren, aanslagen, kwijtscheldingen en het lezen van moeilijke brieven.

Thuisadministratie Zuid-Kennemerland

Humanitas Thuisadministratie richt zich op iets wat iedereen kan overkomen: door een ingrijpende gebeurtenis of omdat je een moeilijke periode doormaakt, blijven bankafschriften en rekeningen liggen. Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie kan uitkomst bieden.