Een Nieuwe Start Haarlem

Biedt ondersteuning aan ex-gedetineerden

Binnen het thema Detentie ondersteunt Humanitas Zuid-Kennemerland Haarlemmers die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie of detentie. Vrijwilligers van het project Een Nieuwe Start bieden sociale en praktische ondersteuning aan ex-gedetineerden die terugkeren naar Haarlem. Ze hebben een luisterend oor en helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk, maar zijn er ook voor praktische vragen over zaken als wonen, werken, schulden, zorg en contact met instanties. De doelstelling is samen werken aan maatschappelijke re-integratie, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verkleinen van het sociale isolement. 

Onze goed getrainde vrijwilligers zijn inzetbaar als sociale maatjes, om af en toe een kop koffie mee te drinken of een wandeling mee te maken. Zij leren mensen met een politie/justitie/detentie-verleden sociale vaardigheden aan en helpen het sociale isolement waar deze groep veel mee te maken krijgt, te verkleinen. En er zijn praktische coaches, die meedenken over regelzaken en helpen het leven weer op de rails te krijgen. Zij gaan bijvoorbeeld mee naar instanties, begeleiden bij sollicitaties, helpen bij het ordenen van administratie en ondersteunen bij het nakomen van de meldplicht bij de reclassering en bijzondere voorwaarden. De coach spreekt regelmatig af met de deelnemer en fungeert als vangnet en rolmodel tijdens het re-integreren.

Coƶrdinator van Een Nieuwe Start Haarlem is Linda van het Kaar.