Formulieren Infopunt

Humanitas Zuid-Kennemerland helpt je om orde in je administratie te scheppen.

Wat doen we?

Als de administratie je boven het hoofd groeit dan helpen de vrijwilligers van Humanitas Zuid-Kennemerland.

  • Informatie geven over toeslagen, kwijtscheldingen, regelingen voor sociale minima én advies privé boekhouding
  • Wij leren je de formulieren zelf in te vullen

Voor wie is het?

Het Formulieren Infopunt van Humanitas is bedoeld voor mensen die:

  • Het overzicht missen over hun financiële administratie
  • Door echtscheiding of verlies van partner nu zelf de administratie moeten beheren en hier moeite mee hebben
  • Net voldoende inkomen hebben
  • Gemotiveerd zijn om iets aan hun situatie te veranderen
  • Weer zélf verder kunnen met een steuntje in de rug
  • Iemand nodig hebben die hen motiveert om schuldenvrij te blijven

 

Voor een afspraak bel je op dinsdag, woensdag of vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur ons telefoonnummer: 023 576 34 40.

De hulp is kosteloos.