Zuid-Kennemerland

Contact

Een overzicht van onze contactgegevens.

Voor informatie over onze activiteiten neem je bij voorkeur contact op met de betreffende co√∂rdinator. 

Bereikbaarheid

Humanitas Zuid-Kennemerland

Bezoekadres: Wilhelminastraat 12

Postadres: Wilhelminastraat 10-12

2011 VM Haarlem

Telefoon: 023 576 34 40

Mobiel: 06 333 42 200

E-mail: zuid-kennemerland@humanitas.nl

Activiteiten

Thema Eenzaamheid

Vriendschappelijk Huisbezoek

E-mail: huisbezoek.zkl@humanitas.nl

Ivonne Siemons: 06 333 42 203 (Haarlem Nrd, Z en W, Heemstede, Zandvoort, gemeente Bloemendaal)

Jan Jansen: 06 364 56 266 (Haarlem C, Parkwijk, Schalkwijk en Waarderpolder, H'liede, Spaarndam, Halfweg)

Conny Vermeer: 06 333 42 198 (gemeente Velsen Zuid (IJmuiden, Driehuis, Santpoort Noord en Zuid, Velserbroek))

Thema Opgroeien

Voorlezen in gezinnen

E-mail: voorlezen.zkl@humanitas.nl

Herma Kip en Anneloes Dirks: (Haarlem Oost en Schalkwijk): 06 402 92 377

Marlot Henkes en Jitske van Nierop: 06 333 42 196 (Haarlem Noord)

Kindervakantieweken

Aanmelden kan via de hulpverlenende instantie.

Thema Opvoeden

Home-Start Haarlem

E-mail: haarlem@home-start.nl

Elize Maris: 06 106 89 933

Monique Abma: 06 536 14 050

Esther Korteweg: 06 351 30 429

Humanitas BOR

E-mail: bor.kennemerland@humanitas.nl 

Desiree de Jong: 06 360 12 956

Thema Thuisadministratie

Thuisadministratie

E-mail: thuisadministratie.zkl@humanitas.nl

Francis Ludding: 06 333 42 204

Paul van der Hoorn: 06 333 42 202

Joke van der Mije: 06 333 42 197

Meldpunt Schulddienstverlening

E-mail: meldpunt.zkl@humanitas.nl

Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur: 06 333 42 201

Formulieren Infopunt

E-mail: formulieren.zkl@humanitas.nl

Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur: 06 333 42 201