Linkjes

Organisaties waar we een samenwerkingsverband mee hebben of betrokken bij zijn.

Klik op het logo van de desbetreffende organisatie om naar de website te gaan.


De Humanistische Alliantie is een vereniging van humanistische organisaties. Tot de direct georganiseerde achterban behoren leden, medewerkers, vrijwilligers en abonnees op tijdschriften. De lidorganisaties bieden - vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden - alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten.

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Met onze programma’s voor tv, radio en online, maar ook bij de evenementen die we organiseren, mikken we op hoofd en hart. Altijd vanuit dezelfde wens: actuele thema’s agenderen en een beweging op gang brengen die uitmondt in positieve verandering. Ambitieus? Absoluut. Mogelijk? Ja zeker. Samen met jou.

De Vrijwilligersacademie Haarlem heeft een verbindende rol en stimuleert de onderlinge kennisdeling en -verrijking van maatschappelijke organisaties in de gemeenten Haarlem en Bloemendaal. De Academie vertaalt deze samen met haar partners door naar een aansprekend aanbod voor vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en mantelzorgers die in de gemeenten Haarlem en Bloemendaal werken of actief zijn.

Seniorenclub Haarlem is een club van en voor senioren (50+). Met een flinke groep vrijwilligers organiseren wij wekelijks diverse activiteiten op vier verschillende gebieden: onderlinge contacten, sociaal-cultureel, leven-lang-leren en bewegen. Kom met ons kennismaken en doe mee!

SeniorWeb maakt de digitale wereld toegankelijk voor iedereen die daar hulp bij kan gebruiken. Zij wil alle vijftigplussers de vele mogelijkheden van de computer en het internet laten ervaren. In dit kader geeft SeniorWeb Haarlem computerles aan senioren in Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Santpoort. In kleine groepen met veel begeleiding, voor zowel beginners als gevorderden.