Home-Start ondersteunt gezinnen

Vrijwilliger komt bij het gezin thuis

HAARLEM "Vrijwilligster Jessica van Home-Start van Humanitas heeft mijn leven positief veranderd door mij kracht en het vertrouwen te geven dat alles goedkomt", vertelt deelneemster Christeen, moeder van drie kinderen. Home-Start Haarlem van Humanitas Zuid-Kennemerland biedt gezinnen met in elk geval één opgroeiend kind van 0 tot 14 jaar tijdelijke opvoedondersteuning. Een ervaren en getrainde vrijwilliger van Humanitas komt bij het gezin thuis en helpt de ouders onder andere bij de opvoeding, biedt een luisterend oor en praktische hulp aan. De ondersteuning is kosteloos voor de gezinnen. De gemeente Haarlem betaalt voor dit preventieve programma.

Sutiah van Netten

V.l.n.r. coördinator Stéphanie Elte van Humanitas Home-Start in gesprek met deelneemster Christeen en vrijwilligster Jessica. Foto: Sutiah van Netten

Deelneemster Christeen is samen met haar man en kinderen twee jaar geleden uit Syrië gevlucht vanwege de oorlog. Sindsdien woont het gezin in Haarlem. Het was voor Christeen en haar gezin in het begin heel moeilijk om in een vreemd land te wonen met een andere taal en cultuur. "Het ging fysiek en emotioneel niet goed met mij. Ik was toen ook zwanger van ons derde kindje. Het werd me allemaal teveel. Ik besloot hulp te vragen bij Home-Start", vertelt Christeen openhartig.

Coördinator Stéphanie Elte van Home-Start koppelde Christeen aan vrijwilligster Jessica, zelf een moeder van een dochter en drie stiefkinderen. "Jessica en Christeen hebben qua persoonlijkheid veel overeenkomsten met elkaar. Het zijn allebei intelligente vrouwen die bewust in het leven staan", aldus Stéphanie. Het blijkt een perfecte match te zijn. Er was gelijk een klik tussen de twee moeders. Jessica wilde als eerste rust en overzicht brengen in het gezin. "We zijn stap voor stap begonnen om alle praktische zaken op orde te krijgen. Denk hierbij aan uitleg over hoe de gemeente en andere instanties in Haarlem werken, bellen met de Belastingdienst, het betalen van rekeningen en het regelen van zwemles voor de kinderen. De basiszaken moeten goed geregeld zijn om verder te kunnen gaan", aldus Jessica.

Deelneemster Christeen is Jessica heel dankbaar voor al haar steun en hulp. "Het is prachtig om te zien hoe het gezin na een jaar weer zelfredzaam was. Home-Start heeft mijn leven verrijkt. Je leert van elkaar", aldus Jessica. Coördinator Stéphanie voegt hieraan toe: "Een vrijwilliger van Home-Start geeft ondersteuning aan het hele gezin. Als de ouders zich goed en sterk voelen, dan heeft dat een positief effect op de kinderen. Het gezin kan dan op eigen kracht verder".

Home-Start Haarlem wordt uitgevoerd door Humanitas Zuid-Kennemerland. Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoedondersteuning aan gezinnen. Vrijwilligers zijn ook altijd van harte welkom. Net als Haarlemse gezinnen die een steuntje in de rug willen. Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kan gemaild worden naar home-start.haarlem@humanitas.nl. Ook kan men contact opnemen met coördinator Stéphanie Elte via 06-35130429. Voor meer informatie: www.humanitas.nl/zuid-kennemerland

Terug naar het nieuwsoverzicht