Humanitas biedt nieuwe start

Vrijwilligers bieden sociale ondersteuning

HAARLEM Het project 'Een Nieuwe Start' van Humanitas Zuid-Kennemerland is bedoeld voor Haarlemmers die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie of detentie. Ex-gedetineerden krijgen hulp bij terugkeer in de maatschappij. De goed opgeleide vrijwilligers van Humanitas bieden de deelnemers een jaar lang sociale en praktische ondersteuning om hun leven weer op de rails te krijgen.

Sutiah van Netten

Bestuurslid Dennis Dijkstra en coördinator Linda van het Kaar aan het werk op het kantoor van Humanitas Zuid- Kennemerland. Foto: Sutiah van Netten

Bestuurslid Dennis Dijkstra en coördinator Linda van het Kaar aan het werk op het kantoor van Humanitas Zuid-Kennemerland. Foto: Sutiah van Netten

Linda van het Kaar is coördinator van de projecten Thuisadministratie' en 'Een Nieuwe Start' van Humanitas Zuid-Kennemerland. "Om zo efficiënt mogelijk te werken heb ik nauw contact met een collega van de Humanitas afdeling in Alkmaar. We willen dan ook samen trainingen gaan geven aan de nieuwe vrijwilligers, zodat ze goed voorbereid hun werk kunnen doen. Ik vind het fijn om voor Humanitas te werken. Het is heel dankbaar werk", vertelt Van het Kaar.

Bestuurslid Dennis Dijkstra is de portefeuillehouder van Thuisadministratie' en 'Detentie'. Dijkstra geeft aan dat de ondersteuning van ex-gedetineerden erg belangrijk is voor een succesvolle re-integratie in de maatschappij. Humanitas Zuid-Kennemerland werkt hierbij samen met de gemeente Haarlem, Veiligheidshuizen en Agros. Dijkstra: "Het is heel belangrijk dat deelnemers weten dat ze zichzelf ook bij ons kunnen aanmelden, zodat we hulp kunnen bieden die zij echt nodig hebben. De deelnemers worden in de laatste drie maanden van de detentie al begeleid met het regelen van praktische zaken. Het 'Kostwinners' project geeft deelnemers de mogelijkheid om de laatste drie maanden in de gevangenis te werken. Het doel van het project is om deelnemers goed voor te bereiden op de re-integratie in de samenleving."

Humanitas Zuid-Kennemerland is de dienstverlening van het thema 'Detentie' aan het verbreden. "In de praktijk is gebleken dat deelnemers niet alleen hulp nodig hebben bij praktische zaken, maar ook om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Humanitas wil ex-gedetineerden graag helpen om uit het sociale isolement te komen", aldus Dijkstra. Van het Kaar licht toe: "Als deelnemers hulp nodig hebben bij het op orde brengen van de administratie, dan schakelen we 'Thuisadministratie' van Humanitas in. Daarnaast hebben we ook contact met de coördinatoren en vrijwilligers van 'Vriendschappelijk Huisbezoek' om deelnemers te helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Onze vrijwilligers gaan dan samen met een deelnemer kijken wat de mogelijkheden zijn om op een actieve manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het doel van Humanitas is om deelnemers zo te activeren, dat ze het uiteindelijk weer zelf kunnen redden. Het geeft veel voldoening als dit lukt."

Humanitas Zuid-Kennemerland biedt mensen graag een helpende hand. Het kantoor van Humanitas Zuid-Kennemerland is gevestigd aan de Wilhelminastraat 12 in Haarlem. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website. Vrijwilligers zijn ook altijd van harte welkom. Voor meer informatie: www.humanitas.nl/zuid-kennemerland

Terug naar het nieuwsoverzicht