Mensen zijn zó blij met een luisterend oor en het gevoel 'ik doe er nog toe'

Jan Jansen, gepensioneerd psychotherapeut

Sinds 4 jaar Coördinator Eenzaamheid

“Onze deelnemers zijn heel gewone mensen, het kan je buurvrouw zijn of je tante. Niet enkel alleenstaanden maar bijvoorbeeld ook ouderen in verzorgingshuizen hebben toch meer behoefte aan persoonlijke aandacht. En zelfs jongeren kunnen zich alleen voelen.” Coördinator Eenzaamheid Jan Jansen koppelt mensen aan elkaar om eenzaamheid tegen te gaan. Vrijwillige maatjes bieden dan een luisterend oor of ondernemen samen met de deelnemer een activiteit, bijvoorbeeld wandelen. “Als vrijwilliger kun je echt het verschil maken door er te zijn en te luisteren.”

Eenzaamheid tijdens corona

In deze corona tijd ligt nog meer eenzaamheid op de loer. Vrijwilligers hebben nu vaker telefonisch contact dan face-to-face bezoek. Er komen hierdoor steeds minder mensen bij de deelnemer over de vloer. Er zijn binnen het aandachtsgebied Eenzaamheid momenteel rond de 70 deelnemers en zo’n 80 vrijwilligers. “Vermoedelijk is het aantal mensen dat zich alleen voelt groter, maar zijn ze niet bij ons in beeld. Schaamte om aan te geven dat je je alleen voelt, kan daarbij een rol spelen.” Toch is Jan Jansen positief: “We zien een trend dat men ondanks corona toch op bezoek gaat. Natuurlijk met het in acht nemen van alle maatregelen zoals een mondkapje op en de ramen open. Want ja, als er níemand meer komt, dan zijn ze echt alleen. Kun je je dat voorstellen?”

Iedereen heeft zijn eigen verhaal

Jan Jansen luistert graag naar mensen. "De deelnemers zitten vol verhalen! Dat blijft me trekken. Ze vertellen graag over vroeger maar willen tegelijkertijd niet wéér met dezelfde anekdote bij hun naasten aankomen. Mij blijft het boeien. Mensen zijn zó blij met een luisterend oor en het gevoel ik doe er nog toe. Bovendien hebben zij zich hun hele leven ingezet voor de maatschappij en ik vind dat ze niet in hun eentje mogen verpieteren. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, het zijn mooie mensen.”

Terug naar het nieuwsoverzicht