Wethouder Jur Botter maakt van dichtbij kennis met Home-Start Haarlem

Jur Botter maakte deze week nader kennis met het programma Home-Start in Haarlem.

Hij is thuis op bezoek geweest bij Natalie, een alleenstaande moeder. In dit gesprek heeft hij haar verhaal gehoord en kennis genomen van de ondersteuning die Home-Start een gezin kan geven.

Omdat veel Haarlemse gezinnen baat hebben bij een steuntje in de rug van Home-Start, wil Jur Botter dit weleens met eigen ogen zien en zelf de ervaringen horen. Hoe gaat dat dan? Wat doet een vrijwilliger? En wat levert het op? Home-Start vrijwilligers bieden ondersteuning aan gezinnen, waar het tijdelijk niet zo goed gaat. Door de inzet van een vrijwilliger, die werkt vanuit eigen ervaring als opvoeder, wordt vaak voorkomen dat kleine problemen, groot worden. De vrijwilliger ondersteunt een gezin door iedere week een dagdeel langs te komen. Vrijwilligers worden getraind, intensief begeleid en aan gezinnen gekoppeld door een coördinator. Home-Start wordt in Haarlem uitgevoerd door Humanitas.

Bij Natalie thuis ging het een jaar geleden niet zo lekker. Met interesse luistert Jur Botter naar haar verhaal: “Ruim een jaar geleden kwam ik in Haarlem wonen. Ik was net moeder, had een pittige baan, huwelijksproblemen en voelde mij eenzaam. De jeugdverpleegkundige die voor mijn kindje kwam, merkte dat er veel stress was. Ze vroeg aan mij of ik hulp zou willen van een andere, meer ervaren moeder. En zo brachten de coördinatoren van Home-Start, Mariëtte in ons leven”.

Minder stress

Mariëtte, de Home-Start vrijwilliger, steunde Natalie in het begin vooral door samen de mogelijkheden in Haarlem te verkennen. Ze gingen bijvoorbeeld samen op zoek naar een kinderdagverblijf en kochten een fiets waarmee ze oefenden op de Haarlemse wegen. Zo werden de mogelijkheden én het netwerk van Natalie groter. Ze kent inmiddels een paar andere moeders in Haarlem en fietst nu door de stad. Op basis van haar eigen ervaringen als moeder en oma deelt Mariëtte haar kennis over opvoeden. Onderwerpen als grenzen stellen komen ter sprake. Er is juist ook aandacht voor wat er allemaal goed gaat in de opvoeding. “Als Mariëtte er niet was geweest, waren mijn problemen veel groter geworden”, zegt Natalie. “Het geeft me rust dat ik met al mijn vragen bij haar terecht kan. En als ik minder stress heb, gaat het ook veel beter met mijn kind.”

Jur Botter is onder de indruk van wat Home-Start kan betekenen voor (overbelaste) gezinnen: “Preventie in de opvoeding wordt onderschat. De meeste gezinnen hoeven namelijk niet te belanden in dure vormen van hulpverlening. Als we ze maar tijdig steun bieden. Home-Start biedt hiervoor professioneel georganiseerd vrijwilligerswerk.”         

Ook tijdens corona

In de Corona-periode was bezoek niet mogelijk. Natalie legt uit dat ze onverminderd gebaat was bij het luisterend oor van Mariëtte. Via telefoon en videoverbinding kon ze haar zorgen delen en Mariëtte dacht mee. Er werden zelfs sollicitatiegesprekken geoefend op deze wijze. Natalie is dankbaar voor de steun van Mariëtte en Mariëtte is blij met het waardevolle contact. Zij vindt het fijn dat een andere moeder profijt heeft van haar levenservaring.

Terug naar het nieuwsoverzicht