Zuid-Kennemerland

Coördinator Voorleesproject

Humanitas Zuid-Kennemerland is een afdeling van de landelijke vereniging Humanitas en biedt diensten aan van mens tot mens op diverse gebieden.

VOOR ONS PROJECT 'VOORLEZEN IN GEZINNEN' ZOEKEN WIJ EEN COÖRDINATOR

Wij zijn op zoek naar een coördinator voor de regio Haarlem, die samen met andere coördinatoren verantwoordelijk is voor het project.

De taken van een coördinator zijn o.a.: werven van vrijwilligers;  koppelen van vrijwilligers en gezinnen; opbouwen en onderhouden van relatiebestand van verwijzers; bijeenkomsten organiseren. Het kost ongeveer twee dagdelen per week aan tijd.

HET VOORLEESPROJECT

Het voorleesproject is er voor kinderen van 3 tot 8 jaar die een (kleine) taalachterstand hebben. Hoewel voorlezen gestimuleerd wordt onder ouders, kunnen sommige ouders dit niet omdat ze niet voldoende Nederlands spreken of analfabeet zijn. In dat geval kan een vrijwilliger van Humanitas de kinderen thuis regelmatig voorlezen. Ook ouders worden bij deze activiteit betrokken.

BELANGSTELLING?

Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, neem dan contact met ons op.

Telefonisch via 06 402 92 377 of 06 333 42 196

Of stuur een e-mail naar: voorlezen.zkl@humanitas.nl

<< Voorlezen in gezinnen

Terug naar overzicht