Welkom bij Humanitas Zuidwest Friesland

Humanitas Zuidwest Friesland is de vrijwilligersorganisatie in de gemeente Súdwest-Fryslân voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Dat doen zij binnen de thema's Rouw en Verlies, Thuisadministratie, Opvoeden, Opgroeien en Eenzaamheid. Onze hulp is altijd gratis en in de buurt. 

CONTACT

Activiteiten

Maatjes

Voel je je eenzaam? Een vrijwilliger van het Maatjesproject gaat met je op stap. Zo kom je onder de mensen en doe je dingen die je leuk vindt. Die stap is vaak samen gemakkelijker te nemen dan alleen. We helpen je bij het leggen en onderhouden van contacten, zodat je er niet (meer) alleen voor staat.

Home-Start

Home-Start biedt opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden, gaat niet altijd makkelijk. Hulp nodig? Home-Start biedt díé ondersteuning die jouw gezin nodig heeft.

Stand-by

Als mantelzorger sta je vaak dag en nacht klaar. Er wordt veel energie en veerkracht van je gevraagd. Dus kun je af en toe wel wat ondersteuning gebruiken. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat je de mogelijkheid hebt even tijd voor jezelf te nemen.

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!