Maatjesproject

Wil je meer contacten met mensen?  Met een maatje ga je gezellig op stap en doe je leuke dingen. Het geeft je zelfvertrouwen.

In onze maatschappij zijn veel mensen die door gebeurtenissen zoals ziekte, werkloosheid of het wegvallen van sociale contacten (tijdelijk) uit evenwicht zijn geraakt. Er kan een maatje nodig zijn om de draad weer op te pakken en om te ontdekken hoe je om kunt gaan met veranderde omstandigheden. Een maatje die met de cliënt op weg gaat, samen zoekend en ontdekkend, zijn/haar netwerk uitbreidend tot de cliënt weer alleen verder kan (indien mogelijk).

Koppeling

Als de vrijwilliger en de cliënt dezelfde interesses hebben, dan volgt een afspraak tussen beiden, in aanwezigheid van de coördinator. Na dit gesprek beslissen aanvrager en maatje of het contact wordt voortgezet. Het contact wordt in principe voor een jaar aangegaan.

Hoe word je maatje?

Neem contact met ons op en geef aan dat je belangstelling hebt om maatje te worden. De coördinator van afdeling Humanitas Zuidwest Friesland maakt een afspraak met je en bespreekt welke interesses en mogelijkheden je hebt. Datzelfde gebeurt met de aanvrager.

Ondersteuning

De coördinator van Humanitas blijft aanvrager en maatje ondersteunen. Een keer per jaar heeft de coördinator contact met aanvrager en diens maatje samen, om te informeren hoe het gaat.

Voor de ondersteuning van vrijwilligers organiseert Humanitas thema- en ervaringsavonden. Tijdens deze avonden kunnen tips, kennis en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld.

Wat u moet weten

Van de vrijwilliger, het maatje, wordt verwacht dat hij/zij ongeveer een keer per week of twee weken beschikbaar is voor 1 à 2 uur per week, gedurende een jaar.

De aanvrager betaalt eventuele kosten van activiteiten.

Het maatje doet geen werk dat eigenlijk door een professionele medewerker moet worden gedaan zoals verpleging, schoonmaken, enzovoort.

Het maatje ontvangt van Humanitas ondersteuning, reiskosten (indien van toepassing)  en er wordt een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Iedereen met een lichte beperking kan gebruik maken van het Maatjesproject: uitzonderingen hierop zijn mensen die 24 uurs-zorg ontvangen en kinderen.

Privacy

De aanvrager kan erop vertrouwen dat een vrijwilliger van Humanitas alles wat wordt besproken geheim houdt en uiterst zorgvuldig behandelt.

Elke vrijwilliger is in het bezit van een V.O.G., een “Verklaring Omtrent Gedrag”. Deze wordt vergoed door Humanitas.