Maatjesproject

Voel je je eenzaam? Wil je meer contacten met mensen? Met een maatje ga je gezellig op stap en kom je onder de mensen. Zo bouw je zelfvertrouwen op om zelf weer contacten te leggen.

Soms raak je door gebeurtenissen zoals ziekte, werkloosheid, het wegvallen van sociale contacten of eenzaamheid (tijdelijk) uit evenwicht. Je voelt je bijvoorbeeld eenzaam en alleen. Iedereen kan zich eenzaam voelen ongeacht achtergrond of leeftijd.

Er kan een maatje nodig zijn om de draad weer op te pakken en om te ontdekken hoe je om kunt gaan met veranderde omstandigheden. Een maatje die met je op weg gaat, samen zoekend en ontdekkend. Je netwerk uitbreidend tot je weer alleen verder kunt en je je niet meer eenzaam voelt. 

Voel jij je eenzaam?
Neem contact op met de coördinator voor de mogelijkheden. 

Als de vrijwilliger en de deelnemer dezelfde interesses hebben, dan volgt een afspraak tussen beiden, in aanwezigheid van de coördinator. Na dit gesprek beslissen aanvrager en maatje of het contact wordt voortgezet. Het contact wordt in principe voor een jaar aangegaan.

Hoe word je maatje?

Neem contact met ons op en geef aan dat je belangstelling hebt om maatje te worden. De coördinator van afdeling Humanitas Zuidwest Friesland maakt een afspraak met je en bespreekt welke interesses en mogelijkheden je hebt. Datzelfde gebeurt met de aanvrager.

Ondersteuning

De coördinator van Humanitas blijft aanvrager en maatje ondersteunen. Een keer per jaar heeft de coördinator contact met aanvrager en diens maatje samen, om te informeren hoe het gaat.

Voor de ondersteuning van vrijwilligers organiseert Humanitas thema- en ervaringsavonden. Tijdens deze avonden kunnen tips, kennis en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld.

Wat houdt het in? 

Van de vrijwilliger, het maatje, wordt verwacht dat hij/zij ongeveer een keer per week of twee weken beschikbaar is voor 1 à 2 uur per week, gedurende een jaar.

De aanvrager betaalt eventuele kosten van activiteiten.

Het maatje doet geen werk dat eigenlijk door een professionele medewerker moet worden gedaan zoals verpleging, schoonmaken, enzovoort.

Het maatje ontvangt van Humanitas ondersteuning, reiskosten (indien van toepassing) en er wordt een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Iedereen met een lichte beperking kan gebruik maken van het Maatjesproject: uitzonderingen hierop zijn mensen die 24 uurs-zorg ontvangen en kinderen.

Privacy

De aanvrager kan erop vertrouwen dat een vrijwilliger van Humanitas alles wat wordt besproken geheim houdt en uiterst zorgvuldig behandelt.

Elke vrijwilliger is in het bezit van een V.O.G., een “Verklaring Omtrent Gedrag”. Deze wordt vergoed door Humanitas.