Stand-by

Vrijwilligers van Stand-by zorgen voor ondersteuning aan mantelzorgers.

Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste verzorger wordt ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg door de mantelzorger kan steeds meer tijd en energie gaan vragen waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Wie voor een ander zorgt moet echter de zorg voor zichzelf niet vergeten! Door de mantelzorgondersteuning van Stand-by wordt de mantelzorger even ontlast.

Stand-by is voor kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd en vaak niet alleen thuis kunnen zijn. 

Vrijwilligers

Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week. De vrijwilliger houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen die aansluit bij diens interesses en mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling.

De coördinator zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilliger en aanvrager.

Kosten

Er is geen indicatie nodig van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.