Zuidwest Friesland

Steun bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw helpt en toont begrip.

Na het verlies van een dierbare door overlijden of echtscheiding, kan men er behoefte aan hebben met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht personen, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit te verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep.

Ook is er de mogelijkheid van individueel huisbezoek. Een vrijwilliger komt in overleg op gezette tijden thuis om hulp en steun te bieden bij het verwerken van het verlies. De vrijwilliger is geen professionele hulpverlener, maar een medemens die luistert en meeleeft; iemand waarvan men begrip en steun mag verwachten tijdens het verwerkingsproces.

 

Vrijwilligers

Humanitas Zuidwest Friesland beschikt over een vrijwilligerswerkgroep waarop u een beroep kunt doen om u te helpen in uw persoonlijke verliesverwerking. De groep bestaat uit mensen die zelf in meer of mindere mate bekend zijn met persoonlijke verliezen. Deze vrijwilligers hebben allen een cursus gevolgd om u juist die steun te kunnen geven die u nodig heeft. Wat ze verder gemeen hebben, is dat zij goed kunnen luisteren en begrip en tijd voor u hebben. U kunt er op vertrouwen dat zij zeer vertrouwelijk omgaan met uw privacy.

 

Lotgenotencontact

Humanitas Zuidwest Friesland start in het najaar van 2018 weer een lotgenotengroep. Ook mensen uit de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.

De groep bestaat uit zes tot acht mannen en vrouwen, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit te verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep.

Ook is het mogelijk voor inwoners in de gemeente Súdwest Fryslân individuele ondersteuning aan te vragen.

 

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op met de coördinator.