Zuidwest Friesland

Inloopcafé

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Het Inloopcafé biedt de mogelijkheid om er even uit te zijn en je ervaringen met lotgenoten te delen.

Vaak hoor je van mensen die iemand hebben verloren de uitroep: ‘Wat heb ik een hekel aan die lege zondagmiddag!’

Timpaan Welzijn, Gonneke Haaksma uitvaartzorg en begeleiding, en Humanitas Zuidwest Friesland hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen tot het bieden van deze  ontmoetingsplek.
Iedere laatste zondagmiddag van de maand is er het inloopcafé. Hier kunnen mensen die een dierbare hebben verloren (door overlijden of echtscheiding) elkaar ontmoeten. Lotgenoten en vrijwilligers hebben dan ruimte elkaar te treffen, steun te geven en te ontvangen. Ons doel is een prettige ontmoetingsplek te bieden.


Data:   elke laatste zondag van de maand zijn we open van 14.30-17.00 uur.

Locatie : Harinxmakade 42/a, 8601 AA  Sneekinloopcafekaart

Loop gerust binnen, er zijn geen kosten aan verbonden, iedereen is welkom!