Contactgegevens

Contactgegevens projecten

Project

Contactpersoon

Contactgegevens

Home-Start

Mevr. M. Gonlag

06-51311852
m.gonlag@humanitas.nl

Steun bij Rouw

Mevr. W. Wiekel

06-18450965
verlies@humanitas-zwf.nl

Maatjesproject

Dhr.  B. Elzinga
Mevr. A. Noordbruis

06-31555196
maatjes@humanitas-zwf.nl

Thuisadministratie

Dhr. R. Visser

06-83116847
thuisadm@humanitas-zwf.nl

Stand-by

Mevr. J. de Ree - Huitema      

06-15138636
standby@humanitas-zwf.nl

Voorleesproject Sneek

Mevr. A. Brandsma
Mevr. M. Plat

06-12352397
voorleesproject@humanitas-zwf.nl

Voorleesproject Bolsward

Mevr. I. Wildschut

06-49022007
voorleesbolsward@humanitas-zwf.nl

Kindervakantieweken

Mevr. A. Tjalsma - Van Dijk

0515-419623
kindervak@humanitas-zwf.nl

Secretariaat


Intake vrijwilligers en individuele hulpvragen

Mevr. J. Peereboom


Mevr. J. Peereboom

06-49620625
zw-friesland@humanitas.nl

06-49620625
intake@humanitas-zwf.nl

Begeleide Omgangs Regeling Friesland (BOR)

Mevr. E. Duiker

06-13123293
e.duiker@humanitas.nl