Contactgegevens

Contactgegevens projecten

Project

Contactpersoon

Contactgegevens

Home-Start

Mevr. K. Houben

06-51311852
k.houben@humanitas.nl

Steun bij Rouw

Mevr. T. Reinsma

06-41951960
verlies@humanitas-zwf.nl

Maatjesproject

Dhr.  B. Elzinga
Mevr. A. Noordbruis

06-31555196
maatjes@humanitas-zwf.nl

Thuisadministratie

Dhr. R. Visser

06-83116847
thuisadm@humanitas-zwf.nl

Stand-by

Mevr. A. Ellerman      

06-15138636
standby@humanitas-zwf.nl

Voorleesproject Sneek

Mevr. A. Brandsma
Mevr. M. Plat

06-12352397
voorleesproject@humanitas-zwf.nl

Voorleesproject Bolsward

Mevr. D. Adema
Dhr. M. Havinga

06-57994262
voorleesbolsward@humanitas-zwf.nl

Kindervakantieweken

Mevr. A. Tjalsma-Van Dijk

0515-419623
kindervak@humanitas-zwf.nl

Individuele Hulpvragen

Mevr.  J. Peereboom

06-49620625
hulpvraag@humanitas-zwf.nl

Secretariaat


Intake vrijwilligers

Mevr. H. Boschma


Mevr. J. Peereboom

0515-575138
zw-friesland@humanitas.nl

06-49620625
intake@humanitas-zwf.nl