Zuidwest Friesland

Contactgegevens

Contactgegevens Projecten

Project

Contactpersoon

Contactgegevens

Steun aan Ouders

Mevr. J. Peerenboom
Mevr. W. Bos

06-16360975
ouders@humanitas-zwf.nl

Steun bij Rouw

Mevr. T. Reinsma

06-15507142
verlies@humanitas-zwf.nl

Maatjesproject

Mevr. E. Bos
Dhr. B. Elzinga

06-31555196
maatjes@humanitas-zwf.n

Thuisadministratie

Dhr. J. Deen

06-41602153
thuisadm@humanitas-zwf.nl

Stand-by

Mevr. H. Fokkens

06-15138636
standby@humanitas-zwf.nl

Voorleesproject

Mevr. A. Brandsma
Mevr. M. Plat

06-12352397
voorleesproject@humanitas-zwf.nl

Kindervakantieweken

Mevr. C. de Boer-Faber

0515-426761
kindervak@humanitas-zwf.nl

Individuele Hulpvragen

Mevr.  H. Fokkens

0515-521235
hulpvraag@humanitas-zwf.nl

Secretariaat

Mevr. H. Boschma

0515-575138
zwfriesland@humanitas.nl