Succesvolle start voorleesproject Bolsward

In navolging van het voorleesproject in Sneek is Humanitas Zuidwest Friesland eind 2017 ook een voorleesproject in Bolsward gestart. Het project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-10 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Humanitas verzorgt de kennismaking en begeleiding van de vrijwilligers in de gezinnen. Inmiddels zijn er al diverse gezinnen aan voorleesvrijwilligers gekoppeld.

Eens per week komt een vrijwillige voorlezer een uurtje bij het gezin aan huis. Woordenschat en taalvaardigheid worden ondersteund en gestimuleerd door gebruik te maken van boeken uit de bibliotheek. Alle gezinnen waarvan het kind / de kinderen een taalstimulans kunnen gebruiken komen voor het project in aanmerking. Uiteraard moeten de ouders er achter staan en op termijn bereid zijn om taken over  te nemen door bijvoorbeeld zelf met hun kind naar de bibliotheek te gaan.

Om nog meer kinderen het plezier in (voor)lezen te laten ontdekken wil Humanitas graag in contact komen met gezinnen die van het voorleesproject kunnen profiteren. Neem hiervoor contact op met de coördinator van het voorleesproject Bolsward 

Ook is Humanitas Zuidwest Friesland nog op zoek naar enthousiaste voorlezers

Terug naar het nieuwsoverzicht