Extra coördinator Mantelzorgondersteuning/Stand-by

Humanitas afdeling Zuidwest-Friesland zoekt voor het project 
Mantelzorgondersteuning/Stand-by een extra coördinator. 

De kerntaak van de coördinator is: het voeren van een intakegesprek met de mensen die om inzet van Humanitas vragen, de deelnemer, en vervolgens het koppelen van deze deelnemer aan een vrijwilliger.

De coördinator onderhoudt contacten met organisaties die voor het project van belang kunnen zijn, zoals gebiedsteams en maatschappelijk werk.
De coördinator regelt een aantal keren per jaar een bijeenkomst waar de vrijwilligers van het project aan deelnemen. Verder onderhoudt de coördinator contact met het bestuur van Humanitas Zuidwest-Friesland.

De kosten die de coördinator t.b.v. het project maakt worden vergoed. 
Voor het tijdsbeslag kan worden uitgegaan van 2-4 uren per week.

Taken:
· Voeren van intakegesprekken bij nieuwe deelnemers

· Kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers

· Matchen van een deelnemer met een geschikte vrijwilliger

· Begeleiden van de vrijwilliger, waar nodig

· Administratieve verslaglegging en registratie

 Wij vragen:

· Affiniteit met de uitgangspunten van Humanitas

· Affiniteit met het thema Eenzaamheid

· Sociale vaardigheden

· Computervaardigheden

 Wij bieden:

· Onkostenvergoeding voor reiskosten

· Scholing

· Samenwerking met de huidige coördinatoren en het bestuur 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze coördinatoren Stand-by. Zij zijn bereikbaar via telefoon 06-15138636.

Of via de mail:   standby@humanitas-zwf.nl of  intake@humanitas-zwf.nl

Terug naar overzicht