Coördinator Stand-by

Humanitas afdeling Zuidwest-Friesland zoekt voor het project Stand-by een extra coördinator. Stand-by is voor kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd en vaak niet alleen thuis kunnen zijn. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, 

Kerntaak

De kerntaak van de coördinator is de intake van de mensen die om inzet van Humanitas vragen, de deelnemer. Vervolgens wordt deze deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger.

De coördinator onderhoudt contacten met organisaties die voor het project van belang kunnen zijn, zoals gebiedsteams en maatschappelijk werk .

De coördinator regelt een aantal keren per jaar een bijeenkomst waar de vrijwilligers van het project aan deelnemen. Evenzo onderhoudt de coördinator contact met het bestuur van Humanitas Zuidwest Friesland.

De kosten die een coördinator t.b.v. het project maakt worden vergoed. 

Voor het tijdsbeslag kan worden uitgegaan van 4-6 uren per week.

Taken:

· Voeren van intakegesprekken bij nieuwe deelnemers

· Matchen van een deelnemer met een geschikte vrijwilliger

· Begeleiden van de vrijwilliger, waar nodig

· Kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers

· Administratieve verslaglegging en registratie

 Wij vragen:

· Affiniteit met de uitgangspunten van Humanitas

· Affiniteit met het thema Eenzaamheid

· Sociale vaardigheden

· Computervaardigheden

 Wij bieden:

· Onkostenvergoeding voor reiskosten

· Scholing

· Samenwerking met de huidige coördinator en het bestuur 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator Stand-by, bereikbaar via telefoon 06-15138636 of via de mail: standby@humanitas-zwf.nl

Terug naar overzicht