Coördinator Voorleesproject Bolsward

Humanitas afdeling Zuidwest-Friesland zoekt voor het Voorleesproject Bolsward een coördinator. 

De kerntaak van de coördinator is:

Het voeren van intakegesprekken met gezinnen die behoefte hebben aan een voorleesvrijwilliger, het houden van kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers, en vervolgens het koppelen van een gezin aan een vrijwilliger.

De coördinator onderhoudt ook contacten met organisaties die voor het project van belang kunnen zijn, zoals gebiedsteams, vluchtelingenwerk, scholen en bibliotheek.


De coördinator regelt een aantal keren per jaar een bijeenkomst waar de vrijwilligers van het project aan deelnemen. Verder onderhoudt de coördinator contact met het bestuur van Humanitas Zuidwest-Friesland.

De kosten die de coördinator t.b.v. het project maakt worden vergoed. 
Voor het tijdsbeslag kan worden uitgegaan van 2-4 uren per week.

Taken:

· Voeren van intakegesprekken bij nieuwe gezinnen

· Kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers

· Matchen van een gezin met een geschikte vrijwilliger

· Begeleiden van de vrijwilliger, waar nodig

· Administratieve verslaglegging en registratie

 Wij vragen:

· Affiniteit met de uitgangspunten van Humanitas

· Affiniteit met het thema opgroeien

· Sociale vaardigheden

· Computervaardigheden

 Wij bieden:

· Onkostenvergoeding voor reiskosten

· Scholing

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige coördinatoren van het Voorleesproject Bolsward via voorleesbolsward@humanitas-zwf.nl of 06-57994262.

 

Terug naar overzicht