Maatjes gezocht

Zoekt u een zinvolle tijdsbesteding? Heeft u tijd en aandacht voor een ander?
Kunt u luisteren zonder meteen te komen met goedbedoelde adviezen? Dan zijn wij op zoek naar u voor ons maatjescontact!

Het Maatjesproject van Humanitas-Zuidwest Friesland zoekt enthousiaste, betrokken vrijwillig(st)ers (ong. 3 uur per week/per twee weken) voor maatjescontact. 

Het Maatjesproject van Humanitas brengt in de regio Súdwest Fryslân ondersteunend contact tot stand tussen mensen die een tijd lang min of meer buiten de maatschappij hebben gestaan en vrijwilligers. Door samen activiteiten te ondernemen worden de deelnemers gestimuleerd weer een sociaal leven op te bouwen.

De vrijwilliger ondersteunt als ‘maatje’ een deelnemer bij het doorbreken van zijn/haar isolement en waar mogelijk bij de opbouw van en nieuw, eigen sociaal netwerk.
Een vrijwilliger van Humanitas ondersteunt een deelnemer door bijvoorbeeld:
• hem/haar te bezoeken
• samen te gaan wandelen, vissen, fietsen, kaarten, etc.
• samen naar de markt te gaan
• die activiteit te ondernemen, die de deelnemer in staat stelt zijn/haar eigen plek in de
samenleving (weer) met plezier in te nemen.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij enkele uren per week/twee weken contact heeft met een deelnemer en regelmatig deelneemt aan de groepsbijeenkomsten van vrijwilligers. De vrijwilliger ontvangt een contract, reiskostenvergoeding en is WA- verzekerd.

Uw vrije uurtje is onze deelnemers veel waard!

Heeft u er een paar uur over? Vraag dan via de mail of op het onderstaande nummer om meer informatie of meldt u aan:

Dhr. B. Elzinga of Mw. A. Noordbruis  (tel. 06-31555196 of maatjes@humanitas-zwf.nl)

Terug naar overzicht