Over ons

Iedereen komt in zijn leven wel eens voor een groot gat te staan. Dan is het fijn als je een maatje hebt dat je helpt daarover heen te komen, zodat je daarna weer zelf verder kunt.

Humanitas Helpt!!
De afdeling Humanitas Zutphen e.o. heeft vrijwilligers die actief zijn in de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst.
De vrijwilligers van Humanitas Zutphen e.o. zijn goed geschoold en klaar om je te helpen op het terrein waar zij deskundig in zijn. Zij worden op hun beurt ondersteund door professionele coordinatoren, die ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze hulp op peil blijft.
De werkstijl van onze vrijwilligers is gericht op het verbeteren van jouw persoonlijk welzijn. Zij werken daarbij vanuit de volgende uitgangspunten:
1) Jouw hulpvraag is leidend.
2) De samenwerking tussen jouw en de vrijwilliger berust op vrijwilligheid van beide kanten. De coordinator zorgt ervoor dat er een goede match is tussen jouw en de vrijwilliger.. 
3) De samenwerking tussen jouw en de vrijwilliger berust op gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect en heeft tot doel dat je door een open uitwisseling van ervaringen jouw situatie zelf de baas kan.
4) De samenwerking  is tijdelijk. Zij stopt zodra je van denkt dat de onder 3) bedoelde situatie bereikt is.
Wie onze vrijwilligers en coordinatoren zijn vind je onder Onze Vrijwilligers elders op deze site.
Kan Humanitas elke hulpvraag beantwoorden? Het antwoord is nee. De landelijke organisatie van Humanitas heeft 6 thema’s benoemd waarbinnen haar activiteiten gegroepeerd kunnen worden. (zie hiervoor het landelijk deel van deze website).
De afdeling Humanitas Zutphen e.o. heeft hiervan met name de thema’s Opvoeden en Isolement Doorbreken gekozen als speerpunten van haar beleid. Binnen deze thema's realiseert onze afdeling momenteel de volgende projecten: 
Homestart en Homestart+, dat onder het thema Opvoeden valt.
(Lees verder onder het menu-item: Wat we Doen).
Begeleide Omgangs Regeling, dat eveneens onder het thema Opvoeden valt.
(Lees verder onder het menu-item: Wat we Doen).
Gedetineerdenbezoek, dat onder het thema Isolement Doorbreken valt.
(Lees verder onder het menu-item: Wat we Doen).
Deze projecten kenmerken zich daardoor dat zij een goed omschreven doel(-groep) hebben.
Toekomstige projecten 
In samenleving zien we echter een ontwikkeling waarbij mensen steeds vaker ook een nog meer ingewikkelde hulpvraag hebben en waarbij het maken van een nieuwe start aan de orde is. Dat geldt bijvoorbeeld voor ex-gedetineerden, asielzoekers of mensen die met armoede kampen. Het overkoepelende thema zou je hier Integratie kunnen noemen.
Aan deze nieuwe hulpvragen rond het thema Integratie willen we over enige tijd als afdeling ook graag tegemoet kunnen komen. We denken daarbij aan activiteiten waarbij vrijwilligers met een breed hulpverleningspakket ingezet kunnen worden.
Onderdelen van zo’n pakket zouden kunnen zijn:
- het stimuleren van zelfstandigheid; 
- het opbouwen van voldoende netwerk: nieuwe contacten leggen en nieuwe mensen
  leren kennen;
- het leren beheren van het huishoudbudget en het op orde brengen en houden van       de thuisadministratie;
- het verbeteren van burgerlijke vaardigheden: samen naar instanties van overheid,     hulpverlening en gezondheidszorg gaan en met deze instanties leren omgaan. 
- hulp bij het solliciteren of het vinden van vrijwilligerswerk.
Als U ons zou willen helpen bij het opbouwen van de hierboven bedoelde nieuwe activiteiten dan komen we gaarne met U in contact. 
(Lees dan verder onder: Ik Doneer of Ik Geef Mijn Energie op de Homepage) 
Humanitas Zutphen e.o onderhoudt vanuit zijn bestaande projecten vele contacten met plaatselijke instanties. Daarnaast nemen wij actief deel aan plaatselijke netwerken van organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van Welzijn en Samenlevingsopbouw. Dankzij ons uitgebreide netwerk is het mogelijk dat we U goed kunnen doorverwijzen als we geen projecten hebben waarmee we U op passende wijze kunnen helpen. 
We hopen met de netwerken ook te bereiken dat in Zutphen e.o meer omvattend en beter gecoordineerd aanbod van ondersteuning ontstaat. Wilt U weten wie onze netwerkpartners zijn?
(Lees dan verder onder het menu item Onze Partners)
NB 
de menu items: Onze Vrijwilligers en Onze Partners worden zijn nog in bewerking en verschijnen binnenkort.