Wat we doen

Maatjes (ex-) Gedetineerden Zwolle

Bij Ondersteuning Aan Ex-gedetineerden helpt een coachend maatje jou je leven weer in te richten. Binnen het RIC (reïntegratiecentrum) en na je detentie komt er veel op je af op het gebied van wonen, geld, zorg. Je maatje ondersteunt je o.a bij invullen formulieren en bij het voeren van gesprekken