Gezin in Balans

Na je gevangenschap komt er veel op je af op het gebied van wonen, werken en contacten. Een coachend maatje helpt jou je leven weer in te richten.

Tijdens je gevangenschap maak je net zo goed deel uit van de samenleving, al voelt dat niet altijd zo omdat het contact met de ‘buitenwereld’ beperkt is. Om juist die afstand wat kleiner te maken, zijn er maatjes om mee te praten, die aandacht geven en ondersteunen, of je helpen met de voorbereiding op een nieuw leven na je vrijlating.

Je maatje is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wil je je verhaal kwijt, heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, luister je graag samen naar muziek of wil je muziek maken? Zeg het maar. Je maatje is er voor je. De maatjes begeleiden ook groepsactiviteiten en geven ondersteuning bij bezinningsbijeenkomsten. Ze zijn er voor iedereen die in de gevangenis zit. Dus ook voor (ex-)gedetineerde jongeren, mensen die illegaal in ons land zijn, tbs-gestelden en Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen.