Zwolle

Tandem Kampen

Wil jij ook meer onder de mensen komen? Samen is dat gemakkelijker. Met een maatje van Tandem ga je op stap en bouw je aan vertrouwen.

Iedereen kan zich eenzaam voelen, ongeacht z’n levensverhaal of leefomstandigheden. De stap om weer onder de mensen te komen, is dan vaak gemakkelijker te nemen als je met z’n tweeën bent. Met een ‘maatje’ van Humanitas Tandem bijvoorbeeld.

Jouw maatje heeft een luisterend oor voor wat je bezighoudt. Samen bedenken jullie welke activiteiten leuk zijn om te gaan doen. Wandelen, tuinieren, hardlopen, een bezoek aan een museum of een gezellig kopje koffie op een terrasje; het kan van alles zijn. Ongeveer een jaar lang stelt je maatje alles in het werk om jou het plezier en zelfvertrouwen te geven dat je nodig hebt om straks zelf nieuwe contacten te leggen en oude te onderhouden.

Wat is Humanitas Tandem?

Humanitas Tandem is voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Hoe werkt Humanitas Tandem?

  • De vrijwilliger en deelnemer zoeken elkaar op, praten samen en doen leuke dingen
  • Humanitas Tandem werkt preventief: deelnemers worden behoed voor zware en ook dure hulpverlening. 
  • De ondersteuning is van tijdelijke aard (maximaal één jaar).
  • De deskundige vrijwilligers van Humanitas Tandem worden getraind en begeleid door een professionele coördinator.
  • Deelname is kosteloos.

Twee voorbeelden

Een vrouw werd op school vroeger vaak gepest. Ze heeft hierdoor een laag zelfbeeld ontwikkeld. Contact leggen met vreemden vindt ze moeilijk. Met haar maatje is ze leuke dingen gaan doen. Hardlopen met een groepje, af en toe naar het museum. Haar maatje van Humanitas Tandem laat haar ervaren dat je meer aanspraak hebt als ze daarvoor openstaat. En dat durft ze nu, dankzij haar maatje.

Een introverte, verlegen man kwam jarenlang nauwelijks zijn huis uit. Doordat hij ook nog ’s een paar keer in zijn leven was verhuisd, was zijn kringetje steeds kleiner geworden. Met zijn maatje van Humanitas Tandem durfde hij het aan om weer de straat op te gaan, een praatje aan te knopen met onbekenden. Nu trekt hij er zelf op uit en komt weer onder de mensen.

Het begon in Twente

Humanitas Tandem begon in 1988 als ‘Vrijwillig Ondersteunend Contact (VOC) Tandem Twente’. Humanitas voerde het project uit in samenwerking met vier Twentse hulpverleningsorganisaties. Omdat de behandelduur noodgedwongen steeds korter werd, waren cliënten eerder op zichzelf aan gewezen. Vaak ontbrak een sociale netwerk, waardoor de cliënt makkelijk terugviel in de oude problematiek. Vrijwilligers (‘maatjes’) ondersteunden de cliënt bij het opbouwen van nieuwe sociale contacten.