Tandem Kampen

Wil jij ook meer onder de mensen komen? Samen is dat gemakkelijker. Met een maatje van Tandem ga je op stap en bouw je aan vertrouwen.

Eenzaamheid. Bijna iedereen weet hoe het voelt. Maar niet iedereen is in staat om hier zelf iets aan te doen. Onder de mensen komen en je sociale netwerk uitbreiden is vaak makkelijker als je met z’n tweeën bent. Met een ‘maatje’ van Humanitas Tandem bijvoorbeeld.

In Nederland verkeren 750.000 mensen in een sociaal isolement. Dat is meer dan 6% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder. De oorzaken liggen meestal in een combinatie van negatieve gebeurtenissen, persoonlijke eigenschappen en gebrek aan vaardigheden.

Wat is Humanitas Tandem?

Humanitas Tandem is voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Hoe werkt Humanitas Tandem?

  • De vrijwilliger en deelnemer zoeken elkaar op, praten samen en doen leuke dingen
  • Humanitas Tandem werkt preventief: deelnemers worden behoed voor zware en ook dure hulpverlening.
  • De ondersteuning is van tijdelijke aard (maximaal één jaar).
  • De deskundige vrijwilligers van Humanitas Tandem worden getraind en begeleid door een professionele coördinator.
  • Deelname is kosteloos.

Twee voorbeelden

Een vrouw werd op school vroeger vaak gepest. Ze heeft hierdoor een laag zelfbeeld ontwikkeld. Contact leggen met vreemden vindt ze moeilijk. Met haar maatje is ze leuke dingen gaan doen. Hardlopen met een groepje, af en toe naar het museum. De eenzaamheid doorbreken. Haar maatje van Humanitas Tandem laat haar ervaren dat je meer aanspraak hebt als ze daarvoor openstaat. En dat durft ze nu, dankzij haar maatje.

Een introverte, verlegen man kwam jarenlang nauwelijks zijn huis uit. Doordat hij ook nog ’s een paar keer in zijn leven was verhuisd, was zijn kringetje steeds kleiner geworden. Met zijn maatje van Humanitas Tandem durfde hij het aan om weer de straat op te gaan, een praatje aan te knopen met onbekenden. Nu trekt hij er zelf op uit en komt weer onder de mensen.

Het begon in Twente

Humanitas Tandem begon in 1988 als ‘Vrijwillig Ondersteunend Contact (VOC) Tandem Twente’. Humanitas voerde het project uit in samenwerking met vier Twentse hulpverleningsorganisaties. Omdat de behandelduur noodgedwongen steeds korter werd, waren cliënten eerder op zichzelf aan gewezen. Vaak ontbrak een sociale netwerk, waardoor de cliënt makkelijk terugviel in de oude problematiek. Vrijwilligers (‘maatjes’) ondersteunden de cliënt bij het opbouwen van nieuwe sociale contacten.

Sinds 2016 in Kampen

Deze aanpak werkt.  Als Humanitas signaleerde we eenzaamheid problematiek in Kampen en sinds 2016 is Tandem actief voor de inwoners van de gemeente Kampen.