Telefoonketen

Zelfstandig met een beetje toezicht. Telefoonketen is een dagelijks belrondje van  alleenwonende mensen. De vrijwilliger komt in actie bij ‘geen gehoor’.

Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols soms niet vanzelfsprekend. De telefoonketen ondervangt dat op een mooie, eenvoudige manier.

Hoe werkt het?

Een telefoonketen bestaat uit een aantal mensen die elkaar opbellen om te horen of alles in orde is. Iedere dag. De coördinator start iedere ochtend de keten en sluit deze ook weer af. Woont u alleen en heeft daardoor misschien weinig sociale contacten? Dan is de telefoonketen iets voor u!

Er neemt niemand op …

Als u eens te ziek bent om de dokter te bellen of u bent gevallen of buiten bewustzijn geraakt, dan zou het heel veilig zijn als iemand u elke dag even opbelt om te horen hoe het met u gaat. Iemand die alarm kan slaan als u de telefoon niet opneemt.

Wanneer iemand de telefoon niet opneemt dan neemt degene die geen gehoor krijgt meteen contact op met de coördinator. Deze belt de eerstvolgende deelnemer om de keten weer op gang te brengen en schakelt zelf een "sleutelfiguur" in om te controleren wat er aan de hand is met degene die geen gehoor gaf .

Dat woord "sleutelfiguur" mag u letterlijk nemen. Want iedere deelnemer aan de telefoonketen moet de coördinator naam en adres opgeven van een kennis of familielid, die over een huissleutel beschikt.

Dan kan of uw kennis of familielid of de coördinator kijken of er iets aan de hand is en zo nodig voor hulp zorgen.

Wie kunnen deelnemen?

Aan een telefoonketen van Humanitas kan iedereen deelnemen die alleen woont. Oud of jong en u hoeft geen lid te zijn van Humanitas.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U betaalt gewoon uw eigen telefoontjes. Eén per dag, dat is alles.

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie en aanmelding van vrijwilligers of deelnemers kunt u contact opnemen met de coördinator van dit project. Namen, telefoonnummers en mailadressen vindt u op de pagina Contactinformatie.