10 jaar Humanitas Thuisadministratie Zwolle

Humanitas Thuisadministratie afdeling Zwolle bestaat tien jaar. Dit hebben we dinsdag 21 mei gevierd met de conferentie ‘Stressverlagende Ondersteuning in de Praktijk’, georganiseerd in samenwerking met hogescholen Windesheim en Viaa. De conferentie vormde tegelijkertijd de oproep aan de aanwezigen om hulpvragers op deze nieuwe stressverlagende manier te benaderen.

2009 – 2019

Het project Thuisadministratie is als eerste begonnen in Dalfsen, waarna  Zwolle, Staphorst en Kampen volgden. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een project waaraan in 2018 183 vrijwilligers hebben meegewerkt.

Het is dan nu tien jaar geleden dat  het project Thuisadministratie in Zwolle door Humanitas is gestart. Vrijwilligers gingen mensen ondersteunen die moeite hebben bij het op orde brengen van hun administratie of het regelen van hun geldzaken.  Zij deden dit helemaal volgens de uitgangspunten van gelijkwaardigheid en vraaggerichtheid van Humanitas. Deze waarden koestert Humanitas als sinds haar oprichting in 1945 en wij waren dan ook aangenaam verrast toen wij in maart 2017 het volgende lazen in het op dat moment nieuw verschenen boek Mobility Mentoring® van Nadja Jungmann en Peter Wesdorp:

"Kenmerkend voor mentoring is dat de professional nadrukkelijk een positie naast de deelnemer kiest. .... Vanuit deze gelijkwaardige positie zal de mentor improductief gedrag in principe duiden als een gevolg van (chronische) stress en niet als onwil.  Mentoring is er in alle gevallen op gericht om mensen na te laten denken welke doelen zij op lange termijn willen bereiken en welke stappen zij daarvoor moeten zetten."


Deze Mobility Mentoring® sloot zo goed aan op wat wij, Humanitas, altijd al deden, dat we besloten volgens deze methodiek aan de slag te gaan.  De eerste stappen zijn al genomen:  de coördinatoren zijn geschoold en getraind door o.a  Nadja Jungmann en bekwamen zich hier voortdurend in en de  eerste groep vrijwilligers is ook al getraind.  De coördinatoren coachen hen, geheel rekening houdend met de nieuwe inzichten.  Met deze Mobility Mentoring® hebben we extra onderbouwing en handvatten gekregen.  

Binnen de Mobility Mentoring® is veel aandacht voor wat langdurige stress met je doet.

‘Bij een deel van de mensen die wij helpen, is sprake van chronische stress’, legt Antoinet Kootstra coördinator Thuisadministratie uit. ‘Het hoofd loop over van alle zorgen die ze hebben en daar komt dan nog bij dat chronische stress de ‘bedrading’ in de hersenen verandert.  Hierdoor wordt plannen en prioriteiten stellen moeilijker en reageren mensen meer primair.’

Overal kan en kon je lezingen volgen over deze theorie van stress en kun je lezen en horen over wat je dan zou moeten doen. Om dit dan vervolgens ook daadwerkelijk in praktijk te brengen bleek aanzienlijk moeilijker te zijn.  Daarom hebben we dit jubileum aangegrepen om een conferentie te houden over hoe stressverlagende ondersteuning toe te passen in de praktijk.

Een enkele  brief kan al veel stress veroorzaken en omgekeerd kan een brief ook een hoop stress wegnemen door hem anders op te stellen. Kijk maar eens op https://duwtje.com/wp-content/uploads/2017/11/Duwtje-Nudge-Aanmaning-i.s.m.-Gemeente-Enschede.pdf 

Gemeenten, organisaties, instanties, kunnen dus al veel doen door de toon en opzet van (aanmanings)brieven aan te passen.

Staatssecretaris Van Ark heeft een brede schuldenaanpak aangekondigd. Heel mooi, maar het werkt pas écht als de ondersteuner of consulent aan de andere kant van de tafel ook vernieuwend gaat werken. Dat bespaart tijd en frustratie en het resultaat is beter.

Hoe werkt dit nu?

Uitgangspunt: Niemand wil in de problemen zitten

Motto: Niet-willen bestaat niet meer

Kennis vooraf: Geloof dat inspanning zin heeft neemt af

Een stel middelbare scholieren liep in de stad en ik hoorde de een tegen de ander zeggen: “ik ga echt niets doen aan mijn geschiedenis …. Ik weet toch al dat ik het niet ga halen.  

Met andere woorden: deze jongen zou wat graag iets aan zijn geschiedenis willen doen als hij er maar vertrouwen in had gehad dat dat iets uit zou maken.  Hij wil wel, maar heeft geen geloof dat inspanning zin heeft.  Hij wil helemaal niet in de problemen komen.

Zo vergaat het ook iemand die (chronische) stress ervaart  en stress is wat je ervaart als je gedurende langere tijd met financiële problemen leeft.

Je wilt niet in de problemen komen, toch heb je een veel te duur cadeau voor je dochter gekocht en raak je dieper in de problemen.

Je wilt er wel alles aan doen, toch kom je je afspraken niet na.

Je geloof dat wat jij doet  iets uithaalt is er eigenlijk niet meer en toch wordt jou gevraagd om formulier na formulier in te leveren.

Wat is hier aan de hand? Hier is chronische stress aan het werk: plannen en organiseren lukt niet en er wordt bij de dag geleefd, in actie komen lukt niet, verleidingen weerstaan en emoties beheersen is lastig, het werkgeheugen neemt af en met dit alles neemt nu ook het zelfvertrouwen af.

De basisbehoeften, de ABC , staan onder druk.

Zelf nog wat te beslissen hebben, Autonomie; het gevoel dat je er niet helemaal alleen voor staat, Betrokkenheid; het vermogen om het zelf op te lossen, Competenties – de basisbehoeften zijn ver zoek. 

De Humanitasvrijwilliger werkt stressverlagend en versterkt de ABC. De coördinatoren coachen hen hierin. 

De conferentie ‘Stressverlagende Ondersteuning in de Praktijk’

Het onderwerp van de conferentie sloeg enorm aan en we mochten dan ook een grote en diverse groep mensen uit het werkveld verwelkomen.  Bij de conferentie waren verschillende experts aanwezig om het belang van deze nieuwe werkwijze door te geven. Zo gaf Nadja Jungmann, lector schulden en incasso van Hoge school Utrecht, naast het plenaire gedeelte ook de workshop “Reflecteren, de nieuwe manier van luisteren en reageren”. Docent ethiek Gert Broekhuis van Hogeschool Windesheim gaf de workshop “Van behoudvragen naar verandervragen.”  Onderzoeker Christel Teekman van hogeschool Viaa gaf de workshop: “Iemand komt niet opdagen… wat nu?” En Antoinet Kootstra van Humanitas gaf zelf met Susanne Tonnon, senior onderzoeker bij Hogeschool Utrecht een workshop over een tool die inzicht geeft over de samenhang tussen de verschillende levensgebieden waardoor de hulpvrager zijn eigen prioriteit weet te stellen.

Terug naar het nieuwsoverzicht