Voorlichting thema eenzaamheid

Op maandag 23 april wordt in restaurant Ma Greet aan de Burgwal in Kampen een voorlichtingsavond gehouden over eenzaamheid. Eenzaamheid is een van de meest belangrijke thema’s in de huidige samenleving. De avond wordt georganiseerd door het Sociaal Netwerk Kampen, de Beraadsgroep van Kerken en de hulporganisatie Humanitas.

Er wordt een tweetal inleidingen gehouden over eenzaamheid. Allereerst door Jacqueline Kremer. Ze is consulente bij Humanitas, met als specialisme Eenzaamheid en Verlies.

Het is de bedoeling om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe we eenzaamheid in onze omgeving kunnen herkennen. Maar vooral ook over de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen in het omgaan met de problematiek.

Vervolgens krijgt Petra Stevering het woord: de coördinator van Tandem. Tandem zorgt ervoor dat vrijwilligers mensen bijstaan in het doorbreken van hun sociaal isolement. Ze zal vertellen hoe Humanitas deze activiteiten vormgeeft. Petra wil ons bewustmaken van mogelijke nieuwe initiatieven: vriendenkringen, een vriendencafé en een informatiepunt.

De avond is bedoeld voor mensen die vanuit hun kerkelijke of levensbeschouwelijke betrokkenheid willen meedenken over deze problematiek. Op deze ontmoetingsavond staat de vraag centraal hoe we als kerken en levensbeschouwelijke organisaties met elkaar kunnen samenwerken.

Maandag 23 april, 19.30 uur, restaurant Ma Greet, Burgwal 45, 8261 EP Kampen. Toegang gratis.

Terug naar het nieuwsoverzicht